Hopp til innhold

Digitale bøsser ga nedtur. Mindre penger til TV-aksjonen

Det var knyttet spenning til årets resultat, i og med at de vanlige bøssebærerne var byttet ut med digital innsamling. Da TV-sendingen var ferdig kl.23.05, hadde det kommet inn XXX millioner kroner til WWF Verdens Naturfond.

TV-aksjonen 2020
Foto: BENJAMIN A.WARD

– Dette har vært et annerledes-år på alle måter. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt i kampen for å ta vare på havet og menneskene som er avhengige av det, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Dette har vært en historisk, heldigital TV-aksjon, og vi er imponert over resultatet. I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet WWF gjør for havet. 2020 har vært et unntaksår der vi har måttet tilpasse oss en helt ny hverdag. Vi hadde ingenting å sammenlikne med, men vi ser at vi har klart å mobilisere det norske folk på en unik måte gjennom digitale løsninger. På tross av at vi ikke har kunnet møtes fysisk på døra til hverandre, har TV-aksjonen også i år samlet nasjonen til en dugnad for fellesskap og solidaritet med mennesker i sårbare livssituasjoner, sier Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

Pengene fra årets TV-aksjon går til kampen mot plastforurensning i havet. WWF retter innsatsen mot fire land i Sørøst-Asia, der plastproblemet er aller størst. Flere hundre tusen mennesker i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene skal få anlegg som tar imot og resirkulerer plast og annen søppel. Totalt vil TV-aksjonen føre til at 7000 tonn plast ikke havner i havet, - hvert år.

INN HER: Intervju med Karoline Andaur og hennes reaksjon på søndag kveld. Også viktig at hun takker folk for innsatsen. Om hvor fornøyd hun er med resultatet.

Kommunekampen

Søndag kveld leder XXXXX kommunekampen, foran BBBB og NNNN.

Her kan du sjekke resultatene der du bor

Det ligger stor prestisje i å vinne kommunekampen. Hvor har innbyggerne vist størst givervilje? Vanligvis er listen dominert av små kommuner som Svalbard, Utsira og Træna. Men i år har byene klatret på listen. Det skyldes nok de digitale bøssebærerne kan samle inn penger fra venner over hele landet. Pengene registreres på adressen til bøssebæreren, så det er jo fordel de store byene.

Tallene er foreløpige og kan bli oppdaterte.

Auksjonen

TV-aksjonen har hvert år en egen auksjon. I år kunne du by på alt fra …........ til …...............

Desse objektene gikk for mest penger:

Sfjishuizhuzhgh

Døiehhujioj

kiehjiohjij

Til sammen kom det inn XXXXXXX kroner fra auksjonen i 2020.

Dette går pengene til