Hopp til innhold

TV-aksjonen til WWF: Siste landsoversikt viser kr. 215 693 315,-

Det var knyttet spenning til årets resultat, i og med at de vanlige bøssebærerne var byttet ut med digital innsamling. Men resultatet ser ut til å bli svært positivt, over 215 millioner kroner, så langt.

TV-aksjonen i NRK 2020: F v Aksjonsleder Vibeke Østby, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og WWFs generalsekretær Karoline Andaur.

FORNØYDE:TV-aksjonens Vibecke Østby, NRKs Thor Gjermund Eriksen og WWFs Karoline Andaur er glade og lettet over at den digitale innsamlingen gikk bra,

Foto: Marthe Nymoen

– Dette har vært et annerledes-år på alle måter. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt i kampen for å ta vare på havet og menneskene som er avhengige av det, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

I år går pengene frå TV-aksjonen til WWF Verdens Naturfond. Organisasjonen skal bruke pengene på å bekjempe plastforurensningen i havet.

Dette er en elv

PROBLEMET: Dette er en elv. Full av plast.

Foto: Vincent Kneefel

Mot plast i Sørøst-Asia

WWF retter innsatsen mot fire land i Sørøst-Asia, der plastproblemet er aller størst. Flere hundre tusen mennesker i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene skal få anlegg som tar imot og resirkulerer plast og annen søppel. Totalt vil TV-aksjonen føre til at 7000 tonn plast ikke havner i havet, - hvert år.

Historisk aksjon

– Dette har vært en historisk, heldigital TV-aksjon, og vi er imponert over resultatet. I hver eneste by og bygd har store og små, unge og eldre stilt opp for å støtte det viktige arbeidet WWF gjør for havet. 2020 har vært et unntaksår der vi har måttet tilpasse oss en helt ny hverdag. Vi hadde ingenting å sammenlikne med, men vi ser at vi har klart å mobilisere det norske folk på en unik måte gjennom digitale løsninger. På tross av at vi ikke har kunnet møtes fysisk på døra til hverandre, har TV-aksjonen også i år samlet nasjonen til en dugnad for fellesskap og solidaritet med mennesker i sårbare livssituasjoner, sier Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

Kommunekampen.

Topp 10 kommuner etter bidrag per innbygger:

  1. Svalbard (397,27 kroner)
  2. Utsira, Rogaland (294,58 kroner)
  3. Træna, Nordland (202,82 kroner)
  4. Lurøy, Nordland (193,14 kroner)
  5. Bokn, Rogaland (191,24 kroner)
  6. Rødøy, Nordland (168,23 kroner)
  7. Bykle, Agder (143,95 kroner)
  8. Eidfjord, Vestland (130,32 kroner)
  9. Kvitsøy, Rogaland (113,55 kroner)
  10. Flatanger, Trøndelag (105,81 kroner)

Her kan du sjekke din kommune

Auksjonen

Blant de mange auksjonsobjektene ble største bud på en ubåt-tur i fjordene på Svalbard, med REV Oceans nye ubåt. Den innbrakte 325 000 kroner. Alt i alt innbrakte auksjonen kr. 1 712 600,- til WWFs arbeid mot plastforurensning.