230 millioner til TV-aksjonen 2013

Årets TV-aksjon samlet inn nesten 230 millioner kroner. Det er ny rekord. Fjorårets innsamlede beløp på snaut 200 millioner er slått med god margin.

Opptelling av Seldas bøtte under TV-aksjonen 2013.

VIDEO: Se opptellingen av Seldas bøsse under TV-aksjonen 2013.

Kari Bucher

Leder for TV-aksjonen Kari Bucher skryter av de som har jobbet i månedsvis for å mobilisere til TV-aksjonen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Inntektene fra årets TV-aksjon på NRK går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demenssaken.

– Nå ser vi igjen de fantastiske resultatene av å løfte i flokk! Nesten hele Norges befolkning har bidratt til den store dugnaden og det har gitt fantastiske resultater. Mange tusen mennesker har jobbet i uker og måneder for å mobilisere 100.000 mennesker som i går gikk med bøsse, sier leder for TV-aksjonen, Kari Bucher.

Det innsamlede beløpet på nøyaktig 229.198.813 kroner.

Beløpet er dermed høyere enn den forrige rekorden for TV-aksjonen fra 2007, da det også ble samlet inn 220 millioner kroner. Justert for inflasjon er årets beløp noe lavere enn for seks år siden.

Regjeringen bidro med 35 millioner kroner til årets TV-aksjon.

Mer åpenhet

Erik Thorstvedt, Haddy N'jie og Jan Petter Saltvedt

Programlederne for TV-aksjonen 2013 var Erik Thorstvedt (t.v.), Haddy N'jie og Jan Petter Saltvedt.

Foto: Gunnar Grønlund / NRK

Pengene skal gå til å gjøre livet lettere for demenssyke og deres pårørende og føre til at færre får sykdommen i fremtiden.

Økt åpenhet for å knuse myter om demens var også et av målene i søknaden om årets aksjon.


– Takk til dere som delte historier

Lisbet Rugtvedt

Lisbeth Rugtvedt takker alle som har delt sine historier for TV-aksjonen.

Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, sier at all oppmerksomheten og medieoppslagene de har hatt i tiden før TV-aksjonen har ført til at man er godt på vei mot målet om mer åpenhet rundt sykdommen demens.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har delt sin historie, det har vært utrolig viktig for denne aksjonen. Det har gitt hele Norge en mulighet for å se og forstå hvordan det er å ha demens eller leve med demens i familien, sier
Under fjorårets aksjon, da inntektene gikk til Amnesty International Norge, ble det samlet inn 198,7 millioner kroner.

Bedre livskvalitet

I løpet av dagen har 100.000 frivillige over hele landet gått fra dør til dør for å samle inn penger til aksjonen.

– Pengene skal fordeles på tre viktige hovedområder: Forskning, informasjon og opplæring, samt frivillig arbeid for personer med demens og deres pårørende for å bedre livskvaliteten deres, sier Lisbet Rugtvedt.