Hopp til innhold

Dette skal pengene gå til

Regnskogfondet skal bruke pengene fra årets TV-aksjon til å bevare et regnskogsområde større enn Norge og Danmark til sammen.

Fjell, regnskog og rundhus

Landsbyen Demini ligger rett ved enden av et fjell i regnskogen i Amazonas. Brasil er ett av fem land Regnskogfondet skal bruke TV-aksjonspenger på de neste fem årene.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Regnskogen dekket tidligere 12 – 13 prosent av landjorda. I dag er den redusert til seks prosent, og den er halvert siden annen verdenskrig.

Regnskogfondet har jobbet for å bevare regnskogen i 25 år, og med midler fra årets TV-aksjon skal de nå beskytte store områder i fem forskjellige land.

BRASIL

 • Brasil er verdens største regnskogsland med 1/3 av verdens regnskog.
 • Nesten 20 prosent av Brasils regnskog er rasert, og ytterligere 30 prosent er skadet. Derfor er det svært viktig å ta vare på resten.
 • Kvegdrift, veiutbygging, gruveindustri og soyaproduksjoner de største truslene mot regnskogen.

TV-aksjonen skal bevare 188 000 km2 regnskog i Brasil ved å:

 • Overvåke urfolksterritorier slik at ulovlige inntrengere kan oppdages og stoppes
 • Jobbe politisk for at urfolksterritorier og vernede områder respekteres
 • Støtte tiltak som gir indianerne inntekter uten at regnskogen ødelegges

Fremgang i kampen for Brasils regnskog

PERU

 • Peru er det nest største regnskogslandet i Amazonas, og grenser blant annet til Brasil, Ecuador og Bolivia.
 • I disse grenseområdene finnes det flere indianergrupper som lever uten kontakt med omverden.
 • Oljeutvinning, tømmerhogst og veibygging er de største truslene mot bevaring av regnskogen her.
 • Store deler av regnskogen i Peru er allerede åpnet for oljeutvinning.

TV-aksjonen skal bevare 105 000 km2 regnskog i Peru ved å:

 • Bygge og drifte kontrollposter som beskytter indianergrupper som lever i frivillig isolasjon
 • Påvirke myndighetene til å endre lovverket slik at det blir forbudt å utvinne olje, tømmer og gass i områder med isolerte indianere
 • Jobbe for at minst fem nye reservater opprettes der det er dokumentert at det bor isolerte indianere

INDONESIA (VEST-PAPUA)

 • Vest-Papua er den indonesiske delen av øya Ny-Guinea, verdens nest største øy. Her finner vi Asia og Oseanias største regnskogsområde.
 • Få mennesker og lite industri gjør at Vest-Papua til nå har vært forholdsvis skånet for den voldsomme hogsten og plantasjevirksomheten som har preget resten av Indonesia. Men enkelte områder er ødelagt, og presset øker.
 • De største truslene er etablering av palmeoljeplantasjer, hogst, infrastruktur, og gruvedrift.

TV-aksjonen skal bevare 50 000 km2 regnskog i Vest-Papua ved å:

 • Dokumentere lokalsamfunns bruk og rettigheter til skogen
 • Kartlegge årsakene til avskoging, og legge press på myndighetene slik at de anerkjenner lokalsamfunns rettigheter til skogen
 • Støtte lokalsamfunn i å utvikle bærekraftige inntektsskapende aktiviteter

Derfor bør du styre unna palmeolje

PAPUA NY-GUINEA

 • 70 prosent av Papua Ny-Guinea er dekket av regnskog.
 • Landet har det siste tiåret opplevd en dramatisk økning i industriell tømmerhogst og gruvedrift, og har en årlig avskoging på 1,4 prosent.
 • Dersom avskogingen fortsetter i samme tempo vil halvparten av Papua Ny-Guineas regnskoger være borte i 2021.

TV-aksjonen skal bevare 41 000 km2 regnskog i Papua Ny-Guinea ved å:

 • Sikre og verne store sammenhengende regnskogsområder sammen med lokalbefolkningen
 • Støtte bærekraftige prosjekter som skaper inntekt fra vanilje, kaffe og andre produkter fra regnskogen
 • Avdekke korrupsjon og ulovligheter i skogsektoren

DR KONGO

 • 60 prosent av Sentral-Afrikas enorme regnskog ligger i DR Kongo, og 40 av landets 65 millioner innbyggere er direkte avhengig av den.
 • Ulovlig tømmerhogst er i dag en stor trussel mot bevaring av regnskogen.

TV-aksjonen skal bevare 60 000 km2 regnskog i DR Kongo ved å:

 • Lære opp flere lokalsamfunn til å lage kart slik at de kan dokumentere bruk og rettigheter til skogen
 • Arbeide opp mot landets myndigheter for at lokalbefolkningens rett til sine tradisjonelle leveområder anerkjennes
 • Styrke miljø- og urfolksorganisasjoner som arbeider for regnskogbevaring