NRK Meny
Normal

- Miner formerer seg ikke

- Vi skal skape en atmosfære der folk kan leve et ordentlig liv, sier Per Nergaard. TV-aksjonen 2011 går til Norsk folkehjelp og deres arbeid mot miner.

Kari Bucher og Per Neergaard
Foto: Ulrik Rongved Amundsen / NRK

- Jeg kunne sperret av Nordmarka med 100 miner, illustrerer Per Neergaard. Han er leder i mineavdelingen hos Norsk folkehjelp , og har jobbet med minerydding siden 1993. Sammen med Kari Bucher, aksjonsleder for TV-aksjonen 2011, står han i spissen for årets største innsamlingsaksjon.

Vil gi landet tilbake til folket

- Vi jobber for å frigi land, fastslår Neergaard.

TV-aksjonen 2011 skal gå til minerydding, der Norsk folkehjelp er blant de største humanitære aktørene i verden. Og arbeidet deres består av mer enn å detonere gammelt sprengstoff.

- Det er ikke antallet eksplosiver vi fjerner som sier hvor langt vi er kommet, men hvor mye jord vi kan si sikkert at er minefri, forklarer Neergaard.

- Det handler om fjerne følelsen av frykt og skape en atmosfære der folk kan leve et ordentlig liv.

Og slik kan Folkehjelpens arbeid ha uventete ringvirkninger.

- For eksempel viste en undersøkelse at aborttallene gikk ned da vi hadde ryddet miner i nord-Irak, forteller Neergaard.

- Folk følte ikke lenger frykt for å få barn!

- Vi kan jobbe fem ganger så fort

Norsk folkehjelp begynte med minerydding i 1992, og bruker i år rundt 250 millioner kroner - litt under halvparten av sin internasjonale virksomhet - på området.

- Det begynte med fredsslutningen i Kambodsja i 1991, utdyper Neergaard.

- Flyktningene satt i leire i nabolandene, og fikk ganske enkelt beskjed av de lokale myndighetene om å gå tilbake dit de kom fra. Tusenvis døde eller ble lemlestet da de gikk på miner på veien hjem!

Dette inspirerte Folkehjelpen til å sette i gang et arbeid innen minerydding. Og nesten 20 år senere er ikke programmet uten sine suksesser.

- Vi har gjort tre land helt minefrie, sier Neergaard: Malawi, Zambia og Rwanda.

En minerydder i arbeid

En av Norsk folkehjelps mineryddere på jobb

Foto: Werner Anderson / Norsk folkehjelp

De neste landene som står for tur til å bli erklært fri for eksplosiver er Tadsjikistan og Guinea-Bissau.

- Med midlene vi får inn gjennom TV-aksjonen vil vi kunne avslutte dette arbeidet fem ganger så fort, forteller han. Et arbeid som ville tatt henholdsvis femten og fem år kan vi nå gjøre på tre og ett år!

Verdens største innsamlingsaksjon

Årets aksjonsleder Kari Bucher er stolt av å lede TV-aksjonen 2011.

- Dette er verdens største innsamlingsaksjon, påpeker hun, målt i antall frivillige og innsamlete midler per person.

Og dette er tall som imponerer internasjonalt.

- Når jeg foreteller folk i humanitære organisasjoner i utlandet at vi kan samle inn rundt 200 millioner kroner på én dag vil de knapt tro meg, skyter Neergaard inn.

- Allerede nå er alle i TV-askjonssekretariartet på plass, fortsetter Bucher, og vi setter snart i gang med å rekruttere fylkesapparatet.

Og vil du være en av de rundt 7000 frivillige som skal jobbe med TV-aksjonen i år, kan du melde deg til tjeneste i neste runde.

- De frivillige rekrutteres av fylkesorganisasjonene, og vil fordeles på 430 komiteer - én i hver kommune, forklarer Bucher.

De siste til å hentes inn er TV-aksjonens ansikt utad, bøssebærerne som møter alle nordmenn der de er på aksjonsdagen.

- Bøssebærerne rekrutterer vi fra september, fortsetter hun, og vi trenger til sammen 100.000 for at alle i hele Norge skal få sjansen til å gi.

Skal fjernes en gang for alle

Etter snart 20 år i minerydding har Per Neergaard opplevd mange sterke møter med minenes ofre. Og de gjør fortsatt inntrykk, hver gang.

- Det verste er å møte unge som er rammet av miner, fremholder han.

- De er så små og kommer dermed nærmere detonasjonen, slik at skadene blir større.

Derfor er det også så godt å se at mineryddingsarbeidet bærer frukter.

- Jeg reiser mye rundt til de forskjellige mineryddingsprosjektene våre, sier Neergaard, og når jeg kommer tilbake ser jeg at innsatsen vår nytter.

Og med det norske folks hjelp skal altså stadig flere land bli minefrie.

- Miner formerer seg ikke, påpeker Neergaard. De er ikke et jevnlig tilbakevendende problem, som jordskjelv eller flommer. Når vi fjerner en mine, er den borte for alltid.