– Erstatningen er en viktig anerkjennelse

Flere av ofrene fra Utøya har ikke søkt om oppreisningserstatning, til tross for at de har krav på minst 300.000 kroner. Nå ber bistandsadvokat alle om å søke før fristen går ut.

Jorid Holstad Nordmelan var tilbake på Utøya en måned etter dramaet

Jorid Nordmelan fra Namsos fra markeringen på Utøya i august 2011.

Foto: Vidar Tangerud / NRK

Terrorangrepet 22. juli 2011 førte til rekordutbetalinger av voldsoffererstatninger i fjor. Over en halv milliard ble utbetalt til ofrene, men flere som har krav på erstatning har ikke søkt.

– Jeg kan skjønne at mange føler at penger ikke utgjør noen forskjell. Men jeg tror det er veldig fornuftig av dem å søke, sier bistandsadvokat Siw Bleikvassli til NRK.

– Handler om anerkjennelse

Etter 22. juli kom staten med tilbud om ulike erstatningssummer til ulike skader. Dette ble klaget inn til erstatningsnemda, som nesten doblet tilbudet.

De som var på Utøya, men som ble fysisk uskadd, har krav på 300.000 kroner. De som ble livstruende skadd har krav på 600.000 kroner.

Siw Bleikvassli

Bistandsadvokat Siw Bleikvassli.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Jorid Nordmelan fra Namsos ble fysisk uskadd, og har fått oppreisning.

– Beløpet er ikke viktig for meg. Det handler mest om anerkjennelsen av at jeg har vært gjennom et traume, sier hun.

LES: Jorid glemmer aldri Utøya

For noen går fristen snart ut

Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø har nå behandlet alle søknadene etter 22. juli, noe som førte til en rekordutbetaling av slike erstatninger her til lands i fjor.

Men 26 personer som var på Utøya den 22.juli 2011 har ikke søkt om erstatninga de har krav på.

– For enkelte kan foreldelsesfristen for å søke oppreisning gå ut allerede nå til sommeren, sier informasjonsansvarlig Ivar Andre Holm.

For personer som da er over 21 år, vil oppreisningserstatning kunne foreldes 22. juli i år. For de under 21 år, vil ingen krav foreldes. Samtidig vil foreldelsen inntre på ulike tidspunkter, alt etter hvilke tapskostnader man søker om og når de oppstår.

LES: Høyere 22. juli-erstatning til forbipasserende

– Skal dekke både kort- og langsiktige skader

Flere av klientene til bistandsadvokat Siw Bleikvassli har fått økonomisk oppreisning etter å ha opplevd terroren 22. juli. Hun oppfordrer nå de som ikke har søkt til å søke.

Hun sier hun forstår at mange tenker at penger ikke vil utgjøre en forskjell, men oppfordrer dem likevel til å søke.

– Oppreisningsinstituttet skal dekke både kortsiktige og livsvarige skader og følger etter en slik opplevelse. Og i denne saken er det anerkjent at erfaringer som de på Utøya eller i regjeringskvartalet hadde skal ingen oppleve.

rose utøya

Kontoret for voldsoffererstatning håper at alle har fått informasjon om erstatningsordningen.

Foto: Kim Erlandsen