Støvskya ligger tykk i Trondheim

Bli med på en særdeles støvfull tunneltur i Trondheim. – Det går på helsa løs, slår kommunen fast.

Mye svevestøv i Steinbergtunnelen i Trondheim.

Sjekk støvskyen i Steinbergtunellen i Trondheim en novembermorgen.

– Vi samler utrolig mye støv, og det er ikke tvil om at forurensninga kommer fra piggdekkbruk, sier fagleder i Miljøenheten i Trondheim kommune, Tore Berg.

Annenhver dag renser Statens Vegvesen og Trondheim Bydrift gatene i Trondheim for støv. Som du kan se av NRK.nos videokjøretur ligger støvet tett.

Samtidig sprøytes saltet magnesiumklorid på veien for å holde på fuktigheten i veibanen.

I en by hvor piggdekkandelen gikk rett opp etter at piggdekkavgiften ble fjernet, er dette tiltaket på langt nær nok til å holde luftkvaliteten i Trondheim på et lovlig nivå.

– Den dårlige luftkvaliteten går på helsa løs hos folk. Det er alvorlig når folk i enkelte områder har så godt som portforbud fordi lufta i byen er forurenset på grunn av støv fra piggdekk, sier Berg.

Sa nei til piggdekkavgifta

Torsdag sa bystyret i Trondheim nei til å gjeninnføre piggdekkgebyret.

Både Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommue og administrasjonen i Trondheim kommune ønsket å gjeninnføre piggdekkavgifta, men bystyret sa nei med 57 mot 10 stemmer.

Avgifta ble fjernet i 2010 etter at byen hadde oppnådd den ønskede piggfriandelen på 80 prosent.

Både Oslo og Bergen har opprettholdt piggdekkgebyret, selv om piggfriandelen har vært over 80 prosent i flere år.

Tellinger i Trondheim viste at piggfriandelen gikk rett ned så fort piggdekkavgifta forsvant. Allerede i sesongen 2012/2013 var andelen piggfridekk sunket til 65 prosent.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Piggdekk

Mange setter på piggdekk på bilen etter at piggdekkavgiften forsvant i Trondheim i 2010.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli

– Vi stemte mot piggdekkavgiften tidligere, og gjorde det også denne gangen. Vi synes det er helt feil at folk som av sine grunner ønsker å kjøre med piggdekk, alene skal ta støyten for luftforurensninga i Trondheim, sier gruppeleder i FrP, Elin Marie Andreassen.

Bystyret ble grundig orientert om status for luftkvalitetproblematikken torsdag.

På møtet gikk politikerne inn for å videreføre andre tiltak mot svevestøvet, blant annet refusjonsordningen for piggdekk, hvor man kan få inntil 1200 kroner i refusjon hvis man går over fra piggdekk til piggfrie dekk.

Men disse tiltakene er så langt ikke nok. Kommunen må gå kraftigere til verks for å etterkomme forurensningsforskriften.

– Vi er pålagt av Miljødirektoratet å komme med en tiltaksplan for å få til god nok luftkvalitet. Dette må vi få på plass, sier Berg.

Lager akuttplan

Trondheim Kommune har brutt forurensningsforskriften i både 2009, 2010, 2011 og 2012. I tillegg har kommunen fått svært tydelige signaler fra Miljødirektoratet om at noe må gjøres.

Så lenge piggdekkgebyret ikke gjeninnføres må kommunen prøve å hente inn miljøgevinster på andre hold der de kan.

Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune samarbeider om å utarbeide en felles tiltaksplan for å etterkomme Miljødirektoratets krav.

– Et viktig tiltak vil bli å utarbeide en akuttplan. Vi skal lage en akuttplan som innebærer at man skal kunne innføre restriksjoner på bilbruk i enkelte deler av byen på dager med mye støv, sier Berg.

– Vi har hørt at miljøenheten vurderer et piggdekkforbud i byen enkelte dager, det er vi sterkt i mot, sier Andreassen.

– Hva mener dere bør gjøres for å etterkomme kravene fra Miljødirektoratet?

– Vi mener man blant annet kan bedre kvaliteten på veiene, bli flinkere med feing og sette inn andre tiltak. Vi imøteser hva miljøenheten kommer opp med av forslag i den nye tiltaksplana, sier Andreassen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Dekkskift

I 2010 kjørte 80 prosent av bilistene i Trondheim piggfritt. Nå legger rundt 65 prosent om til piggfrie dekk.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Dårlig luft over mange år

I 2008 ble forskriftskravet til luftkvaliteten i Trondheim for første gang tilfredsstilt, men året etter var situasjonen igjen ikke bra nok.

– Piggdekkbruk er verste faktor for luftkvaliteten. Massetransport, særlig i forbindelse med anleggsarbeid, slik som nå oppe ved Ranheim er også en viktig forurensningskilde. Da er det viktig at utbyggerne tar ansvar med renhold og støvdempingstiltak, sier Berg.

I Trondheim utgjør svevestøv sammen med nitrogendioksid det største luftforurensningsproblemet.

– Vi er flinke til å innføre restriksjoner på hva det vi spiser og drikker kan inneholde. Vi puster hele tiden, og er prisgitt den lufta vi har rundt oss. Da bør det også være slik at lufta rundt oss ikke er slik at vi tar skade av den, sier Berg.

Fristen for den nye tiltaksplana er 1. mars neste år.