Helsetopp tjener mer enn statsministeren

Direktøren i Helse Midt-Norge tjener 1,5 millioner kroner i året, fem andre helsetopper har over en million kroner i årslønn.

Statsminister Jens Stoltenberg.

Direktøren i Helse Midt-Norge tjener mer enn statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend

Til sammenligning tjener statsminister Jens Stoltenberg 1.268.400 kroner, ifølge en oversikt i Aftenposten.

– Jeg synes det er rart at en direktør i et regionalt helseforetak skal tjene mer enn statsministeren, sier Arild Stokkan Grande, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.

Han mener departementet bør vurdere å gripe inn mot det han mener er for høye lederlønninger i helseforetakene.

– Hvis ikke styrene nå tar sitt samfunnsansvar for moderasjon så mener jeg at departementet bør vurdere å styre mer av dette, sier Grande til NRK.

Vil se på lederlønningene

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt helseregionene vurdere lederlønningene innen 10. september.

– Vi ønsker innspill fra Helse Midt-Norge og andre foretak som staten har på hva de mener kan være forbedringer innenfor avlønningssystemet for ledere, sier statssekretær Robin Martin Kåss.

– Er lederlønningene i Helse Midt-Norge og andre helseregioner for høye?

– Det er nettopp det vi ønsker å se på nå, sier statssekretæren.

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken i formiddag.

Maner til moderasjon

Stortingsrepresentant Arild Stokkan Grande sier det er viktig at man viser moderasjon når det gjelder lønningene til helsetoppene.

– Vi skal huske at det har vært en stor diskusjon om hva man skal gjøre i forhold til kostnadsnivået fram til 2020. Det har skapt stor uro i sykehussektoren og blant folk, utgangspunktet har vært at man må spare penger. Da må man også vise på toppledernivå at man er villig til å spare, sier Arild Stokkan Grande.