Beslagla flere ulovlige slanger – smuglingen av reptiler øker

Tollvesenet har den siste tida beslaglagt flere reptilarter som er prøvd smuglet inn i landet ved ulike grenseoverganger. Trist og helt unødvendig at folk ikke har tillatelsene i orden, mener Norsk Herpetologisk Forening.

Grønn trepyton

ULOVLIG IMPORTERT: Denne slangen er en av fem grønne trepytoner (de er gule når de er små) som akkurat nå er i karantene hos Oslo Reptilpark AS. Tollvesenet har nettopp beslaglagt flere reptilarter i Oslo, Svinesund og Kristiansand.

Foto: Are Hogner / Oslo Reptilpark AS

Det har nettopp vært en stor reptilmesse i Tyskland, og i den forbindelsen har Miljødirektoratet ved hjelp av Tollvesenet tatt stikkprøver av innreisende til Norge.

Bjarte Rambjør Heide

SER ALVORLIG PÅ SMUGLINGEN: Bjarte Rambjør Heide, leder i Artsseksjonen i Miljødirektoratet.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

I Oslo, Kristiansand og Svinesund ble flere personer tatt for å ha prøvd å smugle inn ulike slanger og skilpadder.

– Vi har fått tre forskjellige beslag av reptiler som mangler tillatelse for lovlig import til Norge. Artene det er snakk om er grønn trepyton, kongepyton, kongeboa og gresk landskilpadde, sier Bjarte Rambjør Heide, leder i Artsseksjonen i Miljødirektoratet.

Manglet tillatelser

Alle disse beslaglagte artene er i utgangspunktet tillatt å ha som husdyr i Norge.

15. august i år ble nemlig det 40 år gamle forbudet mot å holde reptiler som husdyr opphevet.

Men for å kunne importere noen av disse reptilene lovlig, kreves en tillatelse fra eksportlandet som garanterer at dyrene er blitt oppdrettet, og ikke villfanget.

Grønn trepyton

OMPLASSERT: De beslaglagte dyrene blir omplassert i ulike dyrehager, eller så blir de avlivet.

Foto: Are Hogner / Oslo Reptilpark AS

Miljødirektoratet ser alvorlig på dette

– Strafferammen på dette lovbruddet er bøter eller fengsel inntil seks måneder. Men det vil bli en innskjerping, når den nye utgaven av forskriften etter hvert kommer, opplyser Heide.

– Vi ser alvorlig på slike lovbrudd. Disse artene er truet, nettopp på grunn av slik handel, sier Heide.

– Vet dere noe om hvor mange slike reptiler som i dag finnes ulovlig i Norge?

– Nei. Men vi vet at de finnes, og at importen av disse nok er økende – selv om det er vanskelig å tallfeste den ulovlige importen, siden vi per definisjon ikke vet hvor stor den er, sier Heide.

– Hvordan vet dere da at den ulovlige importen er økende?

– Det ser vi ut fra antallet beslag. Vi ser også at antall søknader om lovlig import også øker parallelt. Vi vet dessuten fra Sverige, da deres forbud ble opphevet, at det ble importert hundretusenvis av disse dyrene i årene etter, sier Heide.

Camilla Bjerke

OPPGITT: Camilla Bjerke i Norsk Herpetologisk Forening synes det er unødvendig at folk prøver å smugle inn reptiler ulovlig.

Foto: Inger Kristine Volden / NRK

Synes det er trist at folk smugler

– Jeg synes det er helt tragisk. Det er ikke vanskelig å skaffe importpapirer for de dyrene som trenger det, sier Camilla Bjerke, styremedlem i Norsk Herpetologisk Forening.

Hun er oppgitt over at folk prøver å smugle inn reptiler ulovlig til Norge, siden det er relativt lett å importere disse dyrene til Norge nå i dag.

– Mange nordmenn har jo skaffet seg dyr fra Sverige og Danmark. De forteller om litt ventetid, men det skal ikke være noe problem. Folk må sette seg inn i lovverket, det er ikke bare å kjøre rett over grensa og hente dyr.