Sjekkliste kan hindre vold

Ei sjekkliste mot vold i psykiatrien og eldreomsorgen vekker stor interesse verden over. Men kommunenorge viser liten interesse.

Roger Almvik ved Regional sikkerhetsavdeling

Voldelig adferd i psykiatrien kan avdekkes tidligere ved å bruke et enkelt registreringsskjema, mener forsker, Roger Almvik, ved Brøset sikkerhetsavdeling i Trondheim.

Foto: Kari Stenhjem / NRK

Sjekklista er utarbeidet ved Brøset i Trondheim. Forskeren som laget den får hver uke 8-10 henvendelser fra hele verden.

En rask kontroll

Opplæringa tar rundt en time, å gå gjennom sjekklista tar omlag et minutt.

Det er tidligere psykiatrisk sykepleier ved Brøset, Roger Almvik, som rundt årtusenskiftet arbeidet med dette som doktorgradsstipendiat. Resultatet ble to enkle registeringsskjemaer som kan forebygge voldsepisoder i helsesektoren.

Brukes ikke av kommunene

Sjekklista som brukes heter Brøset Violence Checklist. Den består av seks enkle punkter som skal vise hvordan hvordan pasienten oppfører seg, på den måten er det mulig å forutse om pasienten vil bli voldelig de neste 24 timene.

De er observasjoner om pasienten er mer irritabel, forvirret, har endret adferd i retning av å være mer truende på ulike måter.

– Innen psykiatrien er sjekklista brukt nasjonalt og internasjonalt, men det er bare Oslo kommune som har vist interesse når det gjelder vold på sykehjemmene, sier Almvik.

Bare i helga hadde han to telefoner fra USA.

Store mørketall

Sammen med et registeringsskjema, som det tar tre-fire minutter å fylle ut, blir det også enkelt å få oversikt over voldsepisoder.

Det er viktig å kjenne til omfanget for å få gjort få gjort noe med problemene.

I dag er det trolig svært høye mørketall når det gjelder vold, spesielt innen eldreomsorgen.

Og som Roger Almvik, mannen som utarbeidet systemene sier: Det oppleves fornedrende for den som slår, og det oppleves fornedrende for den som blir slått.

Virker effektivt

Studier fra Sveits viser voldsepisodene ble redusert med mellom at mellom 41 og 52 prosent etter at sjekklista ble tatt i bruk.

NRK Trøndelag har i flere reportasjer tidligere i år vist at vold på sykehjem skjer overraskende ofte og at det ikke finnes noen samlet nasjonal plan for å få gjort noe med problemet.

Historien om en 86-åring som ble slått gjentatte ganger på et sykehjem i Trondheim førte til at Fylkeslegen fikk varsel om flere saker og startet gransking av kommunens rutiner.

Også fylkeslegen i Nord-Trøndelag reagerte og kunne fortelle at de mangelt oversikt over problemet.

Behov for tiltak

Ifølge kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim har de tatt tak i dette tidligere og har to spesialavdelinger som skal ta seg av voldelige eldre og en tredje avdeling er under planlegging.

Han sier at problemet med eldre demente som kan bli voldeligekommer til å øke i framtida fordi det blir flere eldre.

En 86-åring ved et sykehjem i Trondheim ble slått av medpasient.

En 86-åring ved et sykehjem i Trondheim ble slått av medpasient.

Ukjent for kommunen

– Vi kjenner ikke til dette, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet, Sissel Trønsdal.

Hun mener dette er noe de kommer til å ta tak i. Så langt har denne sjekklista vært brukt innen psykiatrien og Trønsdal mener dette kan være en av årsakene til at denne sjekklista ikke er kjent.

– Vi har sjekklister vi også, men vi må se på denne lista for å vinne ut om den er bedre.