Hopp til innhold

Lederen i Utdanningsforbundet bekymret til tross for strengere tiltak

Barnehager og skoler havner på gult nivå, og videregående skoler blir rødt. Men leder i Utdanningsforbundet er likevel bekymret.

Lønnsoppgjør kommunene
Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette vil ikke være nok alle steder. Som vi har sagt tidligere så står vi i to kriser som må håndteres samtidig. Koronakrisen og bemanningskrisen.

Det forteller Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK mandag kveld.

Regjeringen la mandag fram nye, strengere tiltak. I barnehager og skoler blir det gult nivå, og på videregående blir det rødt.

Men gult nivå i de yngste aldersgruppene frykter Handal vil medføre flere problemer enn det løser.

Erfaringen fra tidligere viser oss at det er mer ressurskrevende, og krever flere ansatte. Når vi nå står i en situasjon hvor enkelte skoler og barnehager har over femti prosent sykefravær, så sier det seg selv at det ikke går.

Frykter redusert tilbud

Selv om Handal presiserer at han er glad for at politikerne har hørt på deres innspill, er han bekymret for at tiltakene kan føre til et redusert tilbud.

Jeg tror vi må innse at der bemanningssituasjonen er vanskeligst, må tilbudet sannsynligvis reduseres. Vi kan ikke ha normal åpningstid i barnehagen og fulle skoledager uten nok ansatte

Trer i kraft torsdag

– Vi gjør dette fordi det er situasjoner som er forbundet med en høy smitterisiko og der mange kan smittes på kort tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember. Tiltakene vil vare i minst fire uker.

Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

– Lettet

Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgelsen, er glad for regjeringens tiltak.

Når det er et mål å holde skolene åpne, må de som jobber tett med barn og unge være friske. Vi er derfor lettet over at vi endelig er blitt hørt, og at det settes inn flere tiltak som kan bidra å trygge arbeidsmiljøet til de som jobber i skolen.

De er også glad for at det blir mer testing og at alle skal testes før skolestart etter ferien.

Rita Helgesen

Rita Helgesen er lettet etter regjerings nye tiltak

Foto: Norsk Lektorlag

Kan arrangeres sammenkomster

Selv om det er mange strenge tiltak som kommer mandag, vil også regjeringen legge opp til at det er mulig å gjennomføre sosiale arrangementer.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Det skriver regjeringen på sin hjemmeside.

– Vår ambisjon er en så normal hverdag som mulig for barn og unge, og både på gult og rødt nivå er barnehager og skoler åpne. Nå øker smitten blant barn og unge og situasjonen er krevende for de ansatte på grunn av arbeidsbelastning over tid og sykefravær.

– Derfor innfører vi nye sterkere tiltak som gir bedre smittevern og prioriterer ansatte i skoler og barnehager til tredje vaksinedose, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Ber kommunene prioritere vaksine til skoleansatte

Regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at helse- og omsorgsdepartementet skal gå sammen med kommunene for å finne ut hvordan dette skal løses.

Tonje Brenna og Ingvild Kjerkhol

Kunnskapsminister Tonje Brenna

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

FHI tror skolestenging kan øke smitte

I anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI anbefales det å bruke den såkalte trafikklysmodellen for å holde skolene åpne.

«Vi har vurdert forlenget juleferie, men dette støttes hverken av FHI eller Udir og Bufdir, så dette anbefales ikke,» skriver Helsedirektoratet.

På Dagsnytt 18 argumenterte FHIs Line Vold for at skolestenging ikke er noe tiltak for å begrense smittespredning.

– Vi har en strategi der vi ønsker minst mulig inngripende tiltak mot barn og unge. Så har vi sett etter en del ferier økende smitte i stedet for reduksjon, og vi har god erfaring med trafikklysmodellen i skolene, sa Line Vold.

Trafikklysmodellen er gradert i tre ulike nivå – grønt, gult og rødt – slik at driften best mulig kan tilpasses til den aktuelle smittesituasjonen og de ulike utdanningsnivåene.