Politiet advarer – heimebrenten er tilbake

Flere ungdommer må pumpes etter alkoholforgiftning, og flere lovbrudd gjøres i heimebrentrus. Nå advarer politiet mot bruk av den sterke, hjemmelaga spriten.

Heimbrent

SKYLDES PANDEMIEN: Politiet tror redusert tilgang på billig alkohol fra blant annet Sverige er en av årsakene til at det drikkes mer hjemmebrent enn før.

Foto: Vegard Woll / NRK

Bruken av hjemmebrent i ungdomsmiljøene i Trøndelag har ifølge politiet økt i løpet av seinsommeren og høsten. De opplever oftere enn tidligere at det står hjemmebrent på bordet når de oppsøker ungdomsfester. Og de mener noe av grunnen er koronapandemien.

– Nå er det stengt på grensa og vanskelig å få inn både sprit og øl, som er mye billigere i Sverige. Da er heimebrenten både lett å lage og lett og selge i et sånt marked, sier politistasjonssjef i Steinkjer, Snorre Haugdahl.

Lovbrudd i heimebrentrus

– Denne trenden må stoppe. Vi vil ikke tilbake til den heimebrentkulturen vi hadde i Trøndelag på 90-tallet, og jeg ber både foreldre og foresatte om å følge ekstra nøye med, sier Haugdahl.

Det kommer også inn flere straffesaker hvor ungdom har drukket for mye av den sterke spriten. Det viser en etterretningsrapport politiet har laga. Det var Trønder-Avisa som først omtalte rapporten.

– I stadig flere rusrelaterte voldssaker, sedelighetssaker og ordensforstyrrelser er heimebrenten oppgitt som kilde til rusen, sier Haugdahl.

Snorre Haugdahl

BESLAG: Politistasjonssjef Snorre Haugdahl ved Steinkjer politistasjon sier de så langt har gjort få beslag av hjemmebrent, men er bekymra for utviklinga.

Foto: Vegard Woll / NRK

– Alltid tenkt at «heimerten» har vært her

– Før koronatida så var det en del hjemmebrent på fester og private arrangementer, sier Thea Møllevik.

Vi møter henne i Trondheim sentrum hvor hun og venninna Lone Bysveen får spørsmål om de har sett noe til en økning i hjemmebrentbruken.

Thea Møllevik og Lone Bysveen

Venninnene Thea Møllevik og Lone Bysveen mener hjemmebrent er ganske vanlig.

Foto: STEIN LORENTZEN / NRK

– Jeg har lagt merke til at hver gang jeg har vært på fest så har alltid noen hatt det med seg. Har ikke tenkt at det har vært noen økning, egentlig, sier Bysveen.

Kompisene Sebastian Bøttcher og Viggo Paus synes ikke det er så mye hjemmebrent for tida.

Sebasitan Bøttcher, Viggo Paus og Mathias Fremstad.

Kompisene Sebastian Bøttcher og Viggo Paus forteller at det blir litt he

Foto: Stein Lortentzen / NRK

– Det blir et par ganger i året, sier Paus.

Bøttcher mener det var mere hjemmebrent før.

– Selv er jeg ikke noe stor fan, sier han.

Jakter på produsentene

Han er bekymra for økninga. Spesielt fordi yngre ungdom er involvert i flere av sakene. Mange av dem tåler heller ikke spriten.

Haugdahl viser blant annet til ei helg i høst, der fire ungdommer på Innherred og i Namdalen måtte inn til pumping etter å ha drukket hjemmebrent.

Politistasjonssjefen vil ikke si hvor i Trøndelag det er verst. Men han påpeker at det er lettere å produsere spriten på landsbygda enn det er i byene, hvor det lettere blir oppdaga. Nå jobber de for å finne produsentene.

Mindre tilgang på rusmidler

Heimbrent

HEIMEBRENTKULTUR: Politiet vil ikke tilbake til den heimebrentkulturen man hadde i Trøndelag på 90-tallet og ber både foreldre og foresatt om å følge ekstra nøye med.

Foto: Vegard Woll / NRK

Gisle Aarlott, som jobber med rus- og kriminalitets-forebygging i Steinkjer, tror også pandemien har påvirka ungdommene.

– Jeg er overbevist om at isolasjon har ført til mer konsum. Det er også vanskeligere tilgang på mildere narkotiske rusmidler nå, mens hjemmebrent er lett tilgjengelig, sier han.

Aarlott tror likevel ikke mengden hjemmebrent blant ungdom er så mye større enn tidligere. Men han er klar på at vi må være årvåkne.

– Hjemmebrent er en versting. Det viser også statistikken. Det skader både brukeren sjøl, familiene og andre.