Hopp til innhold

Fly og passasjerer forsvant på dagen, nå ber Ørland om hjelp

Flyene skulle gått mellom Ørland og Oslo. I stedet er både fly og passasjerer borte, etter at flyoperatøren Air Leap brått forlot rutene i Norge.

– Det jobbes på alle mulige slags nivå rent politisk for å få denne ruta opp og gå igjen. Men sånt tar tid, sier lufthavnsjef ved Ørland Lufthavn, Tor Sakariassen.

Mandag fikk lufthavna beskjed fra operatøren om at flyene ikke lengre kunne fly til og fra Ørland. Da var passasjerer i ferd med innsjekking.

Flyet forsvant til Sverige.

Air Leap skrev i en pressemelding at styret i Air Leap Aviation AB har besluttet å gå i rekonstruksjon og samtidig innstille all ruteflyvning.

– Vi ante ikke noe på forhånd, sier Sakariassen

Ørland Lufthavn

TOMME LOKALER: Her skulle det vært passasjerer på reise mellom Ørland og Oslo. I stedet benyttes tiden med tomme lokaler til vedlikeholdsarbeid.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I tiden etter har lufthavna og kommunen jobbet på spreng.

Passasjerene har kontaktet flyselskapet for å få igjen pengene sine.

Ikke drevet av Avinor

– Det betyr veldig mye å få ruta opp og gå igjen, sier lufthavnsjefen.

Ørland Lufthavn er en av svært få private lufthavner i Norge.

Sammen med Stord og ruter i Finnmark utgjør de et lite lag i norsk luftfart.

De fleste flysamband tilhører kortbanenettet, den såkalte fotruta, og har statsstøtte. Disse opereres av Avinor.

Air Leap hadde også flyvninger til og fra Røros, men denne lufthavna er statlig. Samferdelsdepartementet har derfor avtalt med flyselskapet Widerøe at de tar over ruta mellom Røros og Oslo midlertidig, i første omgang fram til 1. april.

Sakariassen håper på krisehjelp til Ørland.

– Jeg håper staten kan gjøre et nødkjøp for å få ruta opp og gå igjen. At det bevilges penger slik at et selskap kan starte å fly så fort som mulig til vi får gjort de rette tingene med anbud og så videre for å fortsette flyvingen, sier han.

Forsvaret største kunde

Største kunde til ruta mellom Ørland og Oslo er Forsvaret.

Lufthavna ligger tett inntil kampflybasen, og flere av dem som jobber ved basen pendler til Østlandet.

En flyrute fra Ørland til Oslo er svært viktig for Luftforsvaret og for 132 luftving. Det er personell som er bosatt på Ørland som pendler til Østlandet, og personell som er bosatt på Østlandet som pendler til Ørland, sier oberst Tron Strand.

Skvadronsjef ved 332 skvadron, Ørland, oberstløytnant Tron Strand

ANSATTE PENDLER: Forsvaret er viktigste kunde til den sivile flyruta på Ørlandet. Oberst Tron Strand mener ruta er viktig for menige på permisjon men ikke minst for dem som jobber ved kampflybasen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Han peker på at direkteruta mellom Ørland og Oslo reduserer reisetiden med to til tre timer for brukerne, sammenlignet med en reise via Værnes og Trondheim.

Vil gjøre en vurdering

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jakob Bjelland (Sp), sier til NRK at de er kjent med saken.

Han viser til at det i siste koronaproposisjon er bevilget 10 millioner kroner til støttekjøp på flyruter som er normalt kommersielt drevet.

Det skal nå sees på om Ørland kan få støtte via disse midlene til å komme i gang med flyvningene igjen.

– Det vil bli gjort en behovsprøving og en vurdering, sier Bjelland.

Han sier også at hensynet til Forsvarets behov vil bli tatt med i vurderingen.

Tor Sakariassen, lufthavnsjef, Ørland

TOMME LOKALER: Lufthavnsjef ved Ørland Lufthavn, Tor Sakariassen, håper passasjerene raskt kan være tilbake på lufthavna som ligger helt inntil kampflybasen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi har et veldig tett samarbeid med Forsvaret og vi vet at Forsvaret ønsker ruta opp så fort som mulig. Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet snakker sammen. Vi er helt avhengige av staten for å få til dette, sier Sakariassen.

Siste fra Trøndelag

Nils Åge Nonstad

Mandagens Midtnytt er ved Nils Åge Nonstad

Mandagens Midtnytt er ved Nils Åge Nonstad