Hopp til innhold

Gir 200 millioner kroner til to nye forskningssentre i Norge

Norges forskningsråd gir to nye samfunnsvitenskapelige sentre status som forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) – skal jobbe mot nullutslipp av klimagasser fram mot 2050.

Energiforskningskonferansen

De to sentrene fikk offisielt statusen under Energiforskningskonferansen tirsdag.

Foto: Thomas Keilman/Forskningsrådet

De to sentrene er Norwegian Centre for Energy Transition strategies (NTRANS) ved NTNU i Trondheim og INCLUsive Decarbonization and Energy transition – a centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders (INCLUDE) ved Universitetet i Oslo.

– Det er en fantastisk nyhet. Den type langsiktig finansiering gjør at vi kan sikre samarbeidet med forskningsmiljøer og næringslivet på en helt annen måte enn tidligere, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard til NRK.

Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister (Frp)

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg kunngjorde nyheten tirsdag formiddag.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Får 200 millioner kroner

Olje- og energidepartementet finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet med 200 millioner kroner. I tillegg vil sentrene få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner.

– De har begge reist aktuelle problemstillinger som vi trenger mer kunnskap om. Det var sterk konkurranse mot andre forskningsmiljø, så det er bare å gratulere, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til NRK.

Han sier videre at teknologien utvikler seg raskt og at vi i årene framover skal gjennom store endringer på veien mot lavutslippssamfunnet.

– Vi trenger også samfunnsfaglig forskning for å være best mulig rustet, og jeg forventer at de to nye sentrene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år.

Gløshaugen, NTNU

NTNU får ett av to nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Jobber mot nullutslipp av klimagasser

Til sammen vil NTNU få 300 millioner kroner til forskninga ved NTRANS.

De skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Forskerne vil bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet.

– I Norge er vi vant til å ha fornybar kraft. Men i de neste ti årene skal vi kutte en stor del av klimagassutslippene i for eksempel transportsektoren og industrien. Fram mot 2050 skal vi kutte utslippene totalt, og vi skal prøve å finne gode løsninger på hvordan dette kan gjøres, sier Tomasgard.

Asgeir Tomasgard

Asgeir Tomasgard ved NTNU sier pengene og statusen vil sikre langsiktig forskning på en helt annen måte enn de er vant til i dag.

Foto: Lars Bang/NTNU

Skal sørge for redusert klimautslipp

Forskningssentrene for miljøvennlig energi samler de beste norske forskningsmiljøene og brukere i næringsliv og forvaltning til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet.

– Vi når ikke energi- og klimamålene med teknologi alene; kunnskap om politikk, marked og brukere er avgjørende, sier John-Arne Røttingen, som er administrerende direktør i Norges forskningsråd.

John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Foto: Forskningsrådet

Han er glad for at de kan videreføre ordningen med samfunnsvitenskapelige FME-er og for at vi får to nye sentre med svært ulike og komplementære tilnærminger til temaet.

De to nye FME-ene erstatter tre samfunnsvitenskapelige sentre som ble etablert i 2011 og som vil avsluttes i løpet av de neste månedene.