NTNU anmeldt for journalmisbruk

Helstilsynet anmelder nå NTNU for å ha misbrukt over 110 000 pasientjournaler.

Journaler
Foto: Torje Bjellaas / NRK

Det er Statens helsetilsyn som anmelder NTNU for brudd på helselovgivingen. Etter at journalene har blitt forsket på uten forespørsel til pasientene.

Geir Ole Momyr ved Sør-Trøndelag politidistrikt forteller at det kan være snakk om brudd på både Helseregisterloven og Helsepersonelloven.

– Vi har nå satt i gang etterforskning på bakgrunn av anmeldelsen fra Helsetilsynet for mulig straffbart forhold. Vi vil i første omgang foreta avhør av relevante personer, sier Momyr til Universitetsavisa.

Søkte om dispensasjon

Ifølge Universitetsavisa ble saken offentlig kjent da Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) søkte om dispensasjon fra taushetsplikten overfor bruk av pasientjournaler til forskning. Det ble da kjent at opplysningene fra journalene allerede hadde blitt brukt i forskning i lang tid.

Daglig leder Arild Faxvaag ved NSEP vil ikke uttale seg til avisa før han har sett anmeldelsen.

Identifiserte pasienter

Den ulovlige journalforskningen ble oppdaget i 2009 av Datatilsynet. Da kom det under et tilsynsbesøk frem at det hadde blitt hentet opplysninger fra opp til 116 000 journaler.

Journalene inneholdt svært sensitive opplysninger om fysiske og psykiske forhold, samt relasjoner til familie og venner.

Da tilsynsrapporten kom i 2010, slapp NTNU anmeldelse, men fikk beskjed om å informere alle pasientene om hva som hadde skjedd. Journalene ble imidlertid slettet allerede i 2009.

Rapporten ble videresendt til Helsetilsynet, som nå har valgt å likevel anmelde NTNU.