Normal

Kommunekamp om øya Austra

Innbyggere på øya Austra ønsker å tilhøre bare en kommune, og ikke hele tre kommuner som i dag. Fylkesmannen anbefaler at kommuner i Norge ser på grensene på nytt i en ny kommunereform.

Austra

FLERE KOMMUNER VIL BEHOLDE ØYA AUSTRA: På denne øya bor innbyggere i tre kommuner: Bindal i Nordland og i kommunene Leka og Nærøy i Nord-Trøndelag.

Foto: Leka kommune

Det bor bare 180 innbyggere på øya Austra som ligger både i Nord-Trøndelag og Nordland. Mens noen av innbyggerne på øya bor i Bindal kommune, bor andre i kommunene Nærøy og Leka.

Gutvik sett mot nord

ØY MED 180 INNBYGGERE: Innbyggerne ønsker å tilhøre den samme kommunen, og ikke tre kommuner som i dag.

Foto: Jan Tiller/Bjørn Øvergård

– Vi ser flere steder at det vil være bra om kommuner justerer grensene. Et godt eksempel på dette er øya Austra som består av tre kommuner og to fylker, sier kommunaldirektør hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Hans Brattås.

Han sa dette da fylkesmannen la fram en rapport torsdag om hvordan kommunereform-arbeidet går i Nord-Trøndelag.

Vil ikke gi fra seg øy

Per Helge Johansen

ORDFØRER I LEKA: Ordfører Per Helge Johansen mener øya Austra fortsatt skal tilhøre Leka.

Foto: NRK

Ordfører på Leka Per Helge Johansen vil ikke gi fra seg øya. Han er opptatt av at de 50 innbyggerne som bor på Gutvik på Austra fortsatt skal tilhøre kommunen.

Steinar Aspli

ORDFØRER I NÆRØY: Ordfører Steinar Aspli mener Austra bør bli en del av enten kommunene Nærøy eller Bindal.

Foto: Espen Sandmo, NRK

– Hvis grensene skal endres så er det Leka og Bindal som har minst avstand til kommunale tjenester og fritidstilbud, sier Johansen. Han antyder at ei deling kan være mulig mellom Bindal i Nordland og Leka i Nord-Trøndelag.

– Unaturlig at Leka får øy

Nærøy-ordfører Steinar Aspli vil heller ikke uten videre gi slipp på øya.

– Austra bør høre til en kommune. Det er unaturlig at det blir Leka, fordi innbyggere selv har pekt på problemer med at de må ta ferja for å komme til Leka. Det naturlige blir at Austra blir en del av enten Nærøy eller Bindal, sier ordføreren i Nærøy.

Ber kommuner se på grensene på nytt i ny kommunereform

Delte meninger blant innbyggere

Jan Tiller er med i grendeutvalget på Austra. Han sier de spesielle kommunegrensene på øya er noe som diskuteres hyppig.

Han sier det er delte meninger om hvilken kommune de bør tilhøre.

– Noen heller til Bindal, andre til Nærøy, sier Tiller.

– Hvordan ser du på at Austra ligger i både Nord-Trøndelag og Nordland?

– Det er sykt. Grensa burde ikke gått sånn, og vi bør få en forandring, mener Tiller.

Nye grenser i landet

– Det er naturlig å bruke anledningen som kommunereformen gir til å finne nye løsninger på hvor grensene skal gå, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos fylkesmannen.

Leka er en av kommunen som ønsker å bestå som egen kommune. Det utredes også om det skal bli en ny storkommune som består av Bindal, Nærøy, Vikna og Leka.

Gutvikvågen

DEL AV AUSTRA SOM TILHØRER LEKA KOMMUNE: Det bor vel 50 personer i Gutvik. Dette bildet er tatt i Gutvikvågen.

Foto: Jan Tiller/Bjørn Øvergård