Klager på Politihøgskolen: Mener de diskriminerer funksjonshemmede

For første gang skal Diskrimineringsnemnda ta stilling til om de fysiske opptakskravene ved Politihøgskolen diskriminerer mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Espen Danielsen

SENDER KLAGE: Jusstudent Espen Oseid Danielsen er forberedt på å gå til rettssak om klagen til Diskrimineringsnemnda ikke når frem. Han mener de fysiske opptakskravene ved Politihøgskolen er foreldet og bør gjennomgås på nytt og får støtte fra Norges Handikapforbund.

Foto: Jøte Toftaker

– Dette er viktig prinsipiell sak. Det handler om det skal være tillatt å stenge utdanninger for enkelte grupper i samfunnet.

Det sier generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik.

Klager på fysiske tester

Det er jusstudent Espen Oseid Danielsen fra Trondheim, som har skrevet en klage til Diskrimineringsnemnda. Klagen er på ti sider og sendes om kort tid. Nylig hadde han også en kronikk om saken i Politiforum.

Den tidligere ungdomslandslagsspilleren i håndball opplevde selv å bli lam fra livet og ned etter en ryggoperasjon. Det gikk bra og han er ikke lenger lam. Men han har i flere år vært opptatt av og hatt et stort hjerte for alle dem som ikke kan velge dette yrket.

– De fysiske opptakskravene er ikke nødvendige for alle som skal jobbe i politiet. Mange av oppgavene skjer inne.

Han har vært i flere møter med Norges Handikapforbund.

– De fysiske opptakskravene ved Politihøgskolen diskriminerer og forskjellsbehandler mennesker med nedsatt funksjonsevne. De har ikke mulighet å delta ved Politihøgskolen slik ordningen er i dag, sier Espen Oseid Danielsen.

Han har selv to foreldre som jobber i politiet.

– De støtter meg fullt ut.

Opptakskrav

TØFFE FYSISKE OPPTAKSKRAV: Ikke alle består de fysiske testene som må gjennomføres før du kan bli student ved Politihøgskolen.

Vil beholde fysiske tester

Studenter som kommer inn på Politihøgskolen må gjennomføre en rekke tester. Kondisjonsløp, svømming, vektløfting og dykking på 2,5 meters dyp.

I forskriften til dagens opptak til bachelorutdanning på Politihøgskolen står det: «Søkere må ikke ha funksjonsnedsettelse og aktivitetsbegrensning».

Assisterende rektor ved Politihøgskolen, Tor Tanke Holm, vil beholde de fysiske opptakskravene til den treårige politiutdanningen. Han mener det er rom for rullestolbrukere også i politiet, som påtalejurister, revisorer og dataingeniører.

– Vi mener at vi følger loven og at vi ikke diskriminerer. Styret ved Politihøgskolen har så langt jeg kjenner til ingen planer om å endre opptakspraksis.

Han sier at det er viktig å være oppmerksom på at dagens politiutdanning bygger på prinsippet om at studenter skal være generalister. De skal kunne utføre alle politioppgaver.

Tor Tanke Holm, assisterende rektor Politihøgskolen

VIL IKKE ENDRE OPPTAKSKRAV: Assisterende rektor ved Politihøgskolen, Tor Tanke Holm, sier skolen ikke har planer om å endre praksisen med fysiske opptakskrav. Dette må til for å gjennomføre studiet slik det er lagt opp i dag, sier han.

Foto: Politihøgskolen

Spent på avgjørelse

Norges Handikapforbund er kritisk til dagens opptakskrav.

– Jeg håper Politihøgskolen vil revurdere generalistkravet. Hvis du skal kunne alt for å kunne utføre viktige deler av yrket, står vi i fare for å ekskludere veldig mange og veldig god kompetanse, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Hun er spent på avgjørelsen i Diskrimineringsnemnda, som er et nøytralt forvaltningsorgan som håndhever likestillings- og diskrimineringsloven.

– Jeg er veldig glad for at vi får løftet en sak for å se om dette er diskriminering i lovens forstand. Det er også er grunn til å se på om det strider med våre menneskerettsprinsipper som vi har forpliktet til gjennom FN, sier Ørstavik.

Hele 85.000 funksjonshemmede ønsker å jobbe, men lykkes foreløpig ikke med å få en jobb.

– Vi går glipp av mye viktig kompetanse og det er diskriminering å holde folk ute fra muligheten til å tjene penger og gjøre en innsats for samfunnet. Så dette er en stor utfordring i samfunnet, sier Sunniva Ørstavik i handikapforbundet.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik

VIKTIG PRINSIPIELL SAK: Generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik, mener det er et stort problem at mennesker med nedsatt funksjonsevne, stenges ute fra utdanninger i dag.

Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud