Ingen særbehandling av Northug

Petter Northug må snart møte i retten etter vårens fyllekjøring. Innstillingen fra politiet er sendt statsadvokaten, som innen få dager vil avgjøre om det skal tas ut tiltale. Og skistjerna får ingen særbehandling.

Northugtiltale

Saken til Petter Northug skal snart opp i retten.

Foto: Montasje / NTB scanpix

Statsadvokat Bjørn Soknes

Statsadvokat Bjørn Soknes sier Northug vil få den samme behandlinge som alle andre.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Petter Northug vil få en rettsbehandling på lik linje med andre lovbrytere, sier førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes.

Petter Northug erkjente raskt fyllekjøringen. Politiets siktelse skal inneholde forhold som har en strafferamme politiet ikke har kompetanse til å vurdere.

Kan bli tilståelsessak

Statsadvokaten skal blant annet ta stilling til om saken pådømmes som en tilståelsessak eller om det må tas ut tiltale.

– Vi skal nå vurdere om saken kan gå for retten som en tilståelsessak, eller om vi skal ta ut tiltale. Dette vil være avklart om en ukes tid, sier førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes til NRK.

Blir dette en tilståelsessak, blir det ingen bevisførsel. Da er som regel saken avgjort i løpet av et kort rettsmøte, der en dommer og Petter Northug selv må møte. Men tar statsadvokaten ut tiltale, blir det full rettsbehandling med tre dommere og vitneavhør.

Bjørn Soknes vil ikke si noe om politiets innstilling. Dette er intern informasjon mellom nivåer i påtalemyndigheten.

– Jeg skal nå studere dokumentene i saken, og fatte en beslutning i saken i løpet av kort tid, avslutter Soknes.