Hopp til innhold

Helse-Norge vasser i penger etter koronaen

Helseregionene varsler om historisk gode resultater i 2020, mye på grunn av statlige koronapenger. Det samla overskuddet ligger an til å bli på rundt seks milliarder kroner.

Ahus eksteriøst

REKORD: Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst rapporterer om rekordoverskudd i 2020, mye takket være koronaen.

Foto: Olav Juven / NRK

Sykehusøkonomien har fått et kraftig løft i 2020. Over hele landet rapporteres det nå om rekordresultater.

Helse Sør-Øst går mot et overskudd på nær 2,6 milliarder kroner, mye på grunn av overføringer fra staten knyttet til korona-pandemien

Samtlige foretak i regionen får bedre resultater enn det de har budsjettert med.

Tor Harald Haukaas

NY REKORD: Helse Midt-Norge har aldri hatt så stort overskudd som i 2020, sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge.

Foto: Eir-J.Bue / Helse Midt-Norge

Historisk

Også i Midt-Norge går det mot et rekordår.

Prognoser lagt frem for styret i Helse Midt-Norge viser et samlet resultat på drøyt 1,5 milliarder kroner for 2020.

St. Olavs hospital

SOLID: De siste fem årene har St. Olavs hospital i Trondheim et samlet overskudd på 1,7 milliarder kroner.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

St. Olavs hospital, som er største sykehus i regionen, går alene mot et driftsoverskudd på rundt 800 millioner.

– Dette er historisk gode resultater.

Det sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge.

Koronatesting av ansatte på Ullevål sykehus

GIR OVERSKUDD: Koronapandemien har bidratt til at sykehus over hele landet har fått mye bedre økonomi.

Foto: Ole Berg-Rusten

– I forbindelse med covid-19 fikk vi 550 millioner kroner mer i tilleggsbevilgninger enn det vi har brukt, noe som bidrar til det positive resultatet for regionen samlet.

Selv om de har positive økonomiske resultater er ikke dette, ifølge Haukås, uttrykk for at de har romslige vilkår.

– Spør man ansatte vil nok svaret være at de opplever en hverdag med stramme økonomiske rammer, sier Haukås.

Sykehusdirektør Øyvind Bakke i Helse Mør og Romsdal.

GLAD: For første gang i foretakets historie går Helse Møre og Romsdal med overskudd, sier direktør Øyvind Bakke.

Foto: Roar Strøm / NRK

Både Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal har slitt med røde tall. Nå er situasjonen snudd.

– Dette er første gang i foretakets historie at vi går med overskudd.

Det sier Øyvind Bakke, direktør i Helse Møre og Romsdal.

– Jeg er stolt av innsatsen til de ansatte som har stått i en krevende pandemisituasjon over lang tid.

Skyldes pandemien

Også i Helse Vest går det mot rekordoverskudd på drøyt 1,5 milliarder kroner.

– Vi kan bekrefte at resultatene samlet sett for 2020 er historisk høye, sier Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest.

Hun forteller videre at overskuddet først og fremst skyldes tilskuddet som skal dekke effekter av pandemien.

Bente Aae

HISTORISK: Helse Vest får et historisk overskudd på 1,5 milliarder kroner i 2020, ifølge kommunikasjonsdirektør Bente Aae.

Foto: NRK

– Pandemien er ikke over, og det er viktig å understreke at vi vil se budsjettene for 2020 og 2021 i sammenheng.

I Helse Nord er kostnadene i 2020 lavere enn de hadde tatt høyde for. Mye på grunn av betydelig mindre reisevirksomhet enn normalt.

Ifølge foreløpige beregninger får Helse Nord et resultat på 550 millioner kroner i 2020.

UNN Tromsø

LAVERE KOSTNADER: Helse Nord har hatt betydelig lavere kostnader i 2020 enn budsjettert.

Foto: UNN