Hopp til innhold

Hadde anoreksi: – Behandlingen stoppet i barnevernet

Det er rundt fem år siden Anna Røstbakken var innlagt på sykehus med anoreksi, men behandlingen stoppet etter hun flyttet til en barnevernsinstitusjon. – Du ønsker at noen kan hjelpe deg og gi deg trygghet. Skuffelsen blir massiv når du føler at det ikke er sånn og du oppdager at du står alene.

Anna Røstbakken

– Når jeg ser tilbake, tenker jeg at mange av barna på institusjonene var ordentlig syke, sier Anna Røstbakken, som har bodd på barnevernsinstitusjon flere ganger i oppveksten.

Foto: Marit Gjellan

Anna Røstbakken var innlagt på sykehus. Hun var så syk av anoreksi at hun måtte få livsnødvendig næring gjennom en sonde.

Samtidig var det kaos hjemme. Da sykehusoppholdet var over flyttet hun til en barnevernsinstitusjon.

– Etter jeg hadde vært på sykehuset hadde jeg et håp om at nå skulle hjelpen starte, men der stoppet heller hjelpen opp.

En helt ny rapport viser at 76 prosent av barna på barnevernsinstitusjon har en psykisk lidelse. Av de får bare litt over en tredjedel behandling i løpet av de tre første månedene.

– Blir bare sett på som problembarn

I dag er Anna Røstbakken frisk. Etter oppholdet på barnevernsinstitusjonen tok hun kontakt med helsevesenet på egen hånd og fikk behandling. Hun er nå en av representantene i Landsforeningen for barnevernsbarn, går siste året på videregående og vil studere psykologi til høsten.

– Mange barn som bor på barnevernsinstitusjon sitter på tøffe erfaringer, og har det vanskelig. Når jeg tenker tilbake, ser jeg at mange av barna på institusjonene var ordentlig syke. De trengte hjelp som de i veldig liten grad fikk.

Røstbakken tror årsaken til at mange barn på institusjon ikke får behandling er at de voksne ikke ser at barna sliter psykisk.

– Mange har problematferd. Noen står ikke opp, går ikke på skolen, tester ting som ikke er bra, er sint og lei seg. Dessverre tror jeg det er vanlig at voksne tenker på barna som problembarn i stedet for at de er syke og trenger behandling.

Vil ha mer helsehjelp i barnevernet

Barn bor på barnevernsinstitusjon fordi det er vanskelig eller utrygt å bo hjemme. Når barna er på institusjon er det barnevernet som har ansvar for at barna får helsehjelpen de har krav på.

Røstbakken er bekymret over at så mange barn ikke får behandling.

– Barnevernet må ta ansvar for barnas helse og ikke bare omsorgen, psykisk helsehjelp må inn med en gang barnevernet er i kontakt med barna og vi trenger mer psykiatrifaglig kompetanse på institusjonene. I tillegg må barnevernet bli flinkere til å høre på hvert enkelt barn og hva som gjør dem trygge.

– Når du har psykiske lidelser og du ikke får behandling så blir du ikke bedre. Tingene får heller utvikle seg.

Siste fra Trøndelag