Hopp til innhold

Mener å ha funnet kuren mot lakselus

Ny forskning viser at lakselus kan bli eliminert i lukkede oppdrett i sjøen. – Dette er en mulig løsning på problemene næringen står ovenfor, sier Eirik Biering ved Veterinærinstituttet.

Lakselus

FORSVINNER: Forskning viser at lakselusa blir borte når vannet i systemene tas inn fra 25 meters dyp.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

De siste tre årene har forskere ved Veterinærinstituttet, jobbet med en feltstudie som sammenligner lusetall, dødelighet og vekst for laks i lukkede og åpne merder. Resultatet viser positive resultater for havbruksnæringen.

seksjonsleder Eirik Biering ved Veterinærinstituttet

Forsker og veterinær, Eirik Biering, mener at de kan ha funnet en løsning på lakselusproblemet.

Foto: Privat

– Normalt sett drives fiskeoppdrett i åpne notposer som flyter i sjøen. Der er det fri fryt av vann, inn og ut av systemet. Lakselusen befinner seg stort sett i de øverste meterne i vannsøylen, så derfor har vi sett på hva som skjer når man lukker notposen, sier Eirik Biering, leder ved Veterinærinstituttets seksjon for miljø og smittetiltak i Trondheim.

I studien brukte de en metode som tok vannet inn fra 25 meters dyp, for å unngå lakselusen. Det førte til at lusa ble borte.

Viktig forskning for næringen

Denne uken ble forskningen delt i tidsskriftet Aquaculture, og Biering mener resultatene kan være banebrytende for næringen.

– For første gang er dette vitenskapelig dokumentert, og det er avgjørende å finne en løsning på luseproblemet dersom havbruksnæringen skal utvikle seg videre og vokse slik de har et ønske om, sier Biering.

Utfordringer

Arbeidet har foregått på fire steder i Nordland, og den lukkede merdteknologien er utviklet av AKVA Design AS. Selv om forskningen har vist lovende resultater, er det fortsatt en lang vei å gå før teknologiløsningen kan selges på det store marked.

– Det er jo noen utfordringer med dette systemet også. Vi må få til en god vannutskiftning, slik at fisken trives. Det er i prinsippet det dette handler om. Fiskehelsen og fiskevelferden i systemet, sier Biering.

Et supplement

Finn Sinkaberg er daglig leder i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen i Ytre Namdal, mener at man ikke kommer til å kutte ut åpne merder i fremtiden.

– Jeg tror at man kan ha lukkede merder som et supplement til åpne merder. Det har vi hatt i tre år og det kommer vi til å fortsette med. Det er en stor fordel, sier Sinkaberg.

I feltstudiet ble også fiskens vekt og overlevelse registrert, og de fant ingen negativ effekt av den nye merdteknologien. Kontrollmerdene med åpne referansemerder som sto på samme sted, eller i nærheten, måtte igjennom flere lusebehandlinger.

Siste fra Trøndelag