– Kampen mot myndighetene er verre enn kampen mot bjørnen

Sauebonden Kristoffer Moan i Indre Fosen mener myndighetene ikke gjør nok for å hjelpe sauebønder som rammes av bjørn.

Kristoffer Moan, sauebonde

Sauebonde Kristoffer Moan føler ikke myndighetene gjør nok

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– En ting er å kjempe mot gaupe, ørn og bjørn. Men når vi i tillegg må kjempe mot myndighetene, da er dét den verste kampen, sier Kristoffer Moan.

Han er på tur opp til kadavrene som ligger mellom Gullhaugen og Svarttjønna i Leksvik. Han bærer på en radiobjelle. Radiobjellen utløser en alarm hvis sauen ikke beveger seg på to timer.

Den siste måneden er det funnet over tjue døde sauer på Fosen. Mistanken om at en bjørn går løs på halvøya er stor. Halvøya i Trøndelag er et område myndighetene ikke ønsker at det skal være bjørn i.

– Hvert år slipper jeg sauene mine på beite 1. juni. Det tok ikke mange dager før den første meldingen om at det ble funnet et kadaver, forklarer Moan.

Den siste tiden har opp mot 20 personer vært i skogen hver dag for å se etter spor av bjørnen. Foreløpig finner de kun kadaver.

Ønsker å bruke helikopter

– Vi var i kontakt med myndighetene onsdag. Da foreslo vi å bruke helikopter i søket. Det ønsket ikke Fylkesmannen å innvilge fordi de ikke har erfaring med det, sier Moan

Han mener dette er en gylden mulighet til å få den erfaringen.

Bjørnar Wiseth fra Fylkesmannen sier at de har undersøkt mulighetene for å benytte helikopter, men at det ikke er forsvarlig.

– Å bruke et helikopter med varmesøkende kamera har vi ikke erfaring med. Men vi undersøkte med Statens naturoppsyn som mente at det er uegnet til å søke på barmark. Det er vanskelig å finne bjørnen fordi den gjemmer seg i kratt og veldig mange andre individer vil vises på et varmesøkende kamera, sier Wiseth som er direktør for klima og miljø hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Han er ikke enig i at Fylkesmannen prøver å motarbeide sauebøndene.

– Vi hos Fylkesmannen forsøker å bistå næringa med tiltak mot rovdyr. Men jeg forstår frustrasjonen hos sauebøndene i Leksvik og Indre Fosen, understreker Wiseth

Bjørnar Wiseth

Bjørnar Wiseth mener Fylkesmannen forsøker å hjelpe næringa

Foto: Leif Arne Holme

– Myndighetene har blod på hendene

Sauebonden mener de hadde oversikt over bjørnen i tre dager i Osen tidligere i år, men da fikk de ikke fellingstillatelse.

– Hadde vi fått tillatelsen kunne vi tatt bjørnen da og spart samfunnet for flere millioner kroner. Myndighetene har blod langt opp igjennom hendene, de har ansvaret for denne tragedien, sier Kristoffer Moan.