Flyktningebarn frykter ikke for sikkerheten

Angrepene mot flere asylmottak i Sverige har ført til skjerpet beredskap også i Norge. Politiet samarbeider tett med mottakene for å unngå lignende hendelser.

Asylmottak i brann i Munkedal i Sverige

Flere asylmottak i Sverige har den siste tiden blitt angrepet. Dette bildet er fra 20. oktober da et asylmottak i Munkeby ble angrepet.

Foto: ADAM IHSE / Afp

Mindreårige på asylmottaket i Steinkjer ser med på bekymring på angrepene de siste ukene i Sverige. Likevel føler de seg trygge, og er ikke redde for lignende angrep her.

– Jeg har sett brannene ved asylmottakene i Sverige på nyhetene. Men vi føler oss trygge her i Steinkjer og er ikke redd for at det kommer til å skje noe, forteller 16 år gamle Younes.

Tett dialog med politiet

Asylmottak Steinkjer

Ungdommene ved asylmottaket i Steinkjer er ikke bekymret for sikkerheten.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Angrepene mot asylmottak i Sverige har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, og i Oslo er det opprettet en egen politienhet som skal jobbe med hatkriminalitet.

Det har enda ikke skjedd i Trøndelag, men politiet og asylmottakene samarbeider tett for å følge opp at sikkerheten blir ivaretatt.

– Vi har en veldig tett og god dialog med politiet. Hvis vi får signaler på at man har behov for å øke bemanningen har vi kapasitet til det. I utgangspunktet har vi en god bemanning med våkne nattevakter og god sikkerhet. Vi er meget opptatt av at våre beboere skal føre seg sikre, forteller leder for Hero Steinkjer, Arnfinn Nordbø.

Følger nøye med

Jan Birger Jacobsen, stabssjef, Nord-Trøndelag politidistrikt

Jan Birger Jacobsen er politiinspektør i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Politiet i Nord-Trøndelag har enda ikke iverksatt ekstra tiltak på asylmottakene, men følger nøye med.

– Vi driver et veldig sterkt forebyggende arbeid og prøver å gripe inn tidlig dersom vi blir klar over at noen skal utøve vold eller kommer med trusler, sier politiinspektør Jan Birger Jacobsen.

De har opplevd enkelte utsagn som kan vi truende i sosiale medier.

– Vi har konfrontert avsenderne med innholdet. Det viser seg at det ikke er snakk om personer som har planer om å bruke vold. Det er mer en slags meningsytring, forteller Jacobsen.

Arnfinn Nordbø

Arnfinn Nordbø er mottaksleder i Steinkjer.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Høy beredskap

Asylmottaket i Steinkjer huser for tiden 30 unge asylsøkere, og har høy beredskap døgnet rundt. Beboerne føler seg trygge, og det mener lederen for Hero Steinkjer er ekstremt viktig.

– Alle mennesker er like mye verdt. Rasisme skal ikke forekomme i Norge. Vi ønsker ikke at handlingene som vi har sett i Sverige skal spre seg til Norge, sier Nordbø.