Får starte mobile gasskraftverk

Akkurat når vinteren slipper taket gir regjeringen etter for presset, og tillater bruk av mobile gasskraftverk. Men bare i helt spesiell tilfeller.

Det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden

Regjeringen vil nå gi Statnett adgang til å starte opp det mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden, dersom prisen på strøm blir for høy.

Foto: Kjell Herskedal, Kjell Herskedal / SCANPIX

Statnett får lov til å starte opp de mobile gasskraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna i Møre og Romsdal på få timers varsel – når behovet melder seg.

I statsråd fredag ble det innvilget dispensasjon fra de strenge konsesjons-vilkårene og utslippstillatelsene for bruken av gasskraftverkene.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) sier at de to kraftverkene kan redusere alvorlige konsekvenser for kraftforsyningen i landsdelen ved for eksempel store ledningsutfall eller alvorlig kraftmangel.

– Statoil har bedt om å få høyne beredskapen, og det har regjeringa sagt ja til, sier Terje Riis-Johansen til NRK.

– Vi har behandlet Statnetts søknad veldig raskt - på et par uke. Etter de nye reglene kan Statnett sette i gang gasskraftverkene raskere, dersom det skulle oppstå et bortfall av strøm.

– Da snakker vi om timer?

Da snakker vi om noen får timers varsel, ja.

– Fyrer ikke opp for å få ned strømprisen

Den som tror at regjeringen nå har git ttilatelse til å fyre opp de mobile gasskraftverkene for å dempe pristoppene på strøm, må tro om igjen. Det sier i alle fall SVs Audun Garberg, som er politisk rådgiver for Erik Solheim i Miljøverndepartementet.

– Pris skal aldri være noe avgjørende grunn til å starte de mobile gasskraftverkene, sier Garberg til NRK.

– Det skal være den fysiske kraft- eller driftssituasjonen som avgjør. Disse skal først og fremst hindre strømutkobling.

– Hva er det som er nytt i det regjeringen nå har bestemt i forhold til de reglene som gjaldt i vinter?

– Det som er nytt nå er at Statnett nå kan man starte opp de mobile gasskraftverkene dersom det oppstår et plutselig ledningsbrudd eller en annen form for driftsproblemer, hvor alternativet er å koble ut strømmen. Ellers ikke.

Åpnet ny kraftline til Sverige

Energiminister Terje Riis-Johansen var i Trøndelag for å innvie den oppgraderte kraftledningen mellom Norge og Sverige. Der er kapasiteten økt med 400 megawatt (MW).

Statsråden sier at 400 MW økt linjekapasitet inn til Midt-Norge fra Sverige pluss 300 MW reservekraft fra de mobile gasskraftverkene i økt beredskap er viktig for kraftsituasjonen i Midt-Norge.

– Dette bidrar til at Midt-Norge og mesteparten av Norden får en bedre kraftflyt. Det gjør at Midt-Norge isolert sett reduserer muligheten til å være et eget prisområde., sier Riis-Johansen.

Slik forklarer ministeren de høye strømprisene i Midt-Norge denne vinteren.

– I vinter har den samlede nordiske kraftproduksjonen være for liten. De svenske kjernekraftverkene som har vært vært ute av produksjon har bidratt til en høy strømpris også i Midt-Norge.

– Så har deler av Norge gått klar av dette som følge av manglende linjeoverføring. Det er de nordiske problemene som har slått inn i Midt-Norge denne vinteren.

Gir ingen prisgarantier

Energiminister Terje Riis-Johansen vil ikke garantere at prisen på strøm ikke blir like høy neste vinter.

– Kan du garantere at med denne nye kraftlinja, så blir prisen på strøm i Midt-Norge lavere enn den har vært i vinter?

– Vi jobber maksimalt for at vi skal unngå å oppleve en vinter til som den vi har hatt. Det er uakseptabelt det som har skjedd gjennom vinteren. Mye skal gjøres gjennom sommeren for å hindre det.

Noe av det ministeren vil benytte sommeren til er å sette i gang flere kraftlinjeprosjekter.

– Vi har flere linjeprosjekter som må på plass før vi er komfortable med situasjonen i Midt-Norge. Her er Ørskog-Fardal den viktigste. Men den ligger dessverre noen år fram i tid.

– Men kan du garantere at prisen på strøm blir lavere?

– Jeg kan love at vi gjør det som er mulig for å bedre situasjonen til neste år. Det som har skjedd i vinter har vært så uforutsigbart at garantier ville vært lite verdt.

– Det vi kan garantere er at det blir en intensiv sommer for å unngå en liknende strømsituasjon som i vinter.

Inviterer til kraftråd

7. april har statsråden invitert til et samråd om kraftsituasjonen i Midt-Norge. Dette skjer i Trondheim. Ett av innspillene som allerede har kommet er Nord-Trøndelags Elektrisitetsverk NTE, som vil ha ett felles prisområde for strøm for hele landet.

Opposisjonen har gjennom hele vinteren kritisert regjeringen for å ikke reagere på den oppståtte kraftkrisa i Midt-Norge. Høyres næringspolitiske talskvinne Elisabeth Nørve mente at strømmen var urettferdig dyr i landsdelen.

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, mener at statsråden har trukket dette ut altfor lenge.

– De mobile gasskraftverkene er den eneste produksjonskapasiteten som staten rår over direkte. Anslag viser at strømprisen fra gasskraftverkene er under 50 øre/kilowattime, og dermed ville de gitt et godt bidrag for å bedre kraftbalansen uten å øke strømprisene, sier Solvik-Olsen.

Fremskrittspartiet foreslo allerede for en måned siden å endre konsesjons-reglene for de mobile gasskraftverkene i Møre og Romsdal. Dette ble den gang nedstemt av regjeringspartiene.