Dobbeltbekkasin – den usynlige fuglen

Den vesteuropeiske bestanden er nesten forsvunnet, men i Nord-Trøndelag hekker tusenvis.

Dobbeltbekkasin på spillplass

Når hannfuglene ankommer spillplassene blåser de opp fjærdrakten og spiller.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Nord-Trøndelag er et kjerneområde for den sjeldne dobbeltbekkasinen i Europa. Det viser feltundersøkelser som fugleforskere ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har gjort.

Spiller bare om natta

Rolf Terje Kroglund

Rolf Terje Kroglund er høyskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Foto: Torill Aamodt / NRK
Jan Eivind Østnes

Jan Eivind Østnes. førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Foto: Torill Aamodt / NRK

Forskere, hobbyornitologer og studenter har gått mage hundre mil i fjellområder i Nord-Trøndelag nattetid og lyttet etter lyden av dobbeltbekkasin. Det er slett ikke mange som har hørt lyden, for fuglen holder seg stort sett langt fra folk, og i tillegg er det bare om natta den gir lyd fra seg. Den er heller ikke lett å få øye på om dagen, for fargene går i ett med naturen

Rolf Terje Kroglund og Jan Eivind Østnes fra Høgskolen i Nord-Trøndelag to av dem som har gått langt for å lytte og registrere den sjeldne fuglen. De har samlet alt materiale som har kommet inn, kartlagt forekomsten, og er overrasket over det store antallet dobbeltbekkasin som hekker i Nord-Trøndelag.

– Det ser ut til at en stor del av dobbeltbekkasinene som hekker i Norge gjør det i et begrenset område i Nord-Trøndelag. Og det er svært få som har sett den, for det er ikke mange som befinner seg på disse myrområdene om natta, sier Rolf Terje Kroglund.

Bestanden har gått sterkt tilbake

Bestanden av den vesteuropeiske dobbeltbekkasinen har gått sterkt tilbake. Tidligere var den vanlig i lavlandet i hele Skandinavia og lagt ned i Tyskland, men nå påtreffes den utelukkende i fjellområder i Skandinavia, hvorav ca. 90 % antas å hekke i Norge.

– Vi mener å kunne si at bestanden nå er mellom 13000 og 25000 individer, og det er ikke mange, sier Kroglund.

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasinene kommer til fjellområdene i Nord-Trøndelag for å hekke.

Foto: Kjarten Trana

Det er i hekketida fra mai til utpå sommeren den befinner seg i Norge, resten av året holder den til i Afrika. I likhet med de store skogsfuglene møtes de på såkalte spillplasser, og det er på den tida, fra slutten av mai til midten av juni, de høres.

Det er da hannfuglene gjør kur til hunnene, og for å observere dem må man være ute på stille kvelder, for lyden av dem bærer ikke langt.

– Men treffer man på en spilleplass trenger man ikke være redd for å forstyrre dem, for i motsetning til de store skogsfuglene så er de helt i ekstase og kan komme helt nær deg, sier Jan Eivind Østnes.

Holder seg i myrområder ved tregrensa


Ca 80 % av spillplassene de har funnet ligger mellom 500 og 800 meter over havet. Dette sammenfaller stort sett med tregrensa i dette området som ligger øst i fylket, helt fra Meråker og til grensa mot Nordland.

Kartlegginga viser at det er omtrent 5000 voksne dobbeltbekkasiner i myrområder ved tregrensa i Nord-Trøndelag i hekketida.

– Dette gjør Nord-Trøndelag til et kjerneområde for arten, sier Østnes.

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasinen høres kun fra slutten av mai til midten av juni, og den spiller kun om natta.

Foto: Kjarten Trana / NRK

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille

TV-nyheter ved Alf Skille