Banka opp på sykehjemmet

En 86 år gammel mann har jevnlig blitt utsatt for vold av en medpasient.

Halvard Dahles far har blitt slått av en pasient med Huntingtons sykdom.

Den 86 år gamle mannen er klar i hodet, men bundet til rullestolen og kan ikke forsvare seg mot volden.

Foto: Privat / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I perioder har han blitt slått daglig, og dette har nå pågått i over et år.

– Han lever i utrygghet vitende om at dette kommer til å skje igjen, slik det har gjort før.

Halvard Dahle

Halvard Dahle opplever at hans pleietrengende far blir slått av en medpasient med Huntingtons sykdom.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Det sier sønnen til 86 åringen, Halvard Dahle.

Lever i konstant frykt

Mannen som slår har Huntingtons sykdom. Sykdommen gir alvorlig hjernesvinn, og det hender pasientene blir voldelige. Dahle synes det er dypt krenkende at faren må leve i konstant frykt for å bli slått ved sykehjemmet.

– Min far sitter jo i rullestol og kan ikke bevege seg særlig selv. Han sitter dermed svært utsatt til, sier Dahle.

Også kona til 86 åringen har blitt slått av mannen.

– Når mor har vært på besøk har hun også blitt slått av denne personen, og andre pasienter har også blitt slått, sier Dahle.

Fjerner vakthold

Familien har tatt saken opp med kommunen, som har hatt observatører i avdelingen for å overvåke situasjonen.

– Sykehjemmet reagerte etter den siste alvorlige episoden med å sette inn en permanent vakt ved den voldelige pasienten. Men det er en midlertidig løsning som de ønsker å avslutte fordi den er så ressurskrevende, sier Dahle oppgitt.

Overlege Dagfinn Green ved alderspsykiatrisk seksjon ved Østmarka psykiatriske sykehus forstår at familien er frustrert.

– At man ikke skal føle seg trygg i de omgivelsene man mer eller mindre er plassert i, er en situasjon som både må oppleves som svært ubehagelig og uholdbar for en person på slutten av livet, sier Green.

Voldsbølge blant eldre

– Antall eldre her i landet vil øke kraftig i årene som kommer - også antall voldelige eldre, sier Green.

Det er gjort lite forskning er gjort på området, og registreringen av voldsepisoder mellom eldre på institusjon er mangelfull.

Men allerede i dag er gruppen voldelige eldre en stor utfordring for norsk helsevesen.

– Generelt ser vi at kunnskapsnivået om demens og utagering og årsaker til utagering er varierende. I tillegg er det meget krevende faglig, og ikke minst ressursmessig, sier Green.

– Vi kommer ikke utenom at vi i framtida også må ha et godt tilbud for disse, sier han.

Isolert på demensavdeling

Trondheim er blant få kommuner her i landet som har bygd opp spesialavdelinger for voldelige eldre.

– Men kapasiteten er allerede sprengt, sier kommunaldirektør for helse og velferd, Helge Garåsen i Trondheim.

– Når det blir alvorlig utagerende adferd og mental svikt av alvorlig grad så hender det at de tiltakene vi har lokalt ikke er gode nok.

Garåsen sier han har stor forståelse for at familien til 86-åringen fortviler.

– Vi har per i dag ikke god nok kapasitet til å håndtere alle.

Fordi det ikke var plass til den voldelige mannen bestemte kommunen å flytte den voldsutsatte 86-åringen til en skjermet avdeling for demente.

– Der får far ikke ta i mot besøk av sine kamerater, sier Halvard Dahle.

Kommunen ombestemte seg

Det var da familien tok kontakt med NRK.

– At kommunen flytter offeret,og ikke mannen som slår opplevde vi som et nytt overgrep, sier Halvard Dahle.

– Far er ganske gammel, men frisk i hodet. Han vil føle det som en veldig sterk ekstra belastning å bli isolert på den måten.

Etter at NRK tok opp saken med kommuneledelsen har de ombestemt seg ved sykehjemmet. 86-åringen får bli på avdelingen, og de sier de har satt i verk tiltak som gjør at beboerne ikke lenger trenger frykte at de blir slått.

Garåsen lover i tilegg å ha ei tredje spesialavdeling for voldelige klar om kort tid.

– Vi må bruke litt tid på å bygge opp kompetanse nok rundt det, og få etablert det på en tilfredsstillende måte, sier han.

Hvis du mener dine venner bør lese om vold på sykehjemmet, del denne saken med dine venner:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.