Hopp til innhold

Også Jesus kunne bli sint – her er noen av glosene han brukte

Her er ordene du bør bruke dersom du vil skjelle ut slik som Jesus gjorde, ifølge Bibelen.

Jesus er et forbilde for mange på grunn av sin ulastelige moral og etikk. Han blir gjerne fremstilt som mild og snill, med et stort hjerte for mennesker. Han tok alltid de svakes parti.

Det har gitt ham høy status også blant ikke-troende.

Men Jesus hadde også en annen side.

En side som ikke har fått like stor oppmerksomhet.

– Befriende

For også Jesus kunne bli sint. Han hadde temperament og skjelte ut folk.

– Jesus brukte mange skjellsord. Ganske mange flere enn det kristne flest gjør i dag. Vi passer ofte mer på hva vi sier enn det han gjorde. Det er noe å tenke på, sier Linda Aune Aurdal.

Hun jobber som prest i Stjørdal og Værnes kirke og har skrevet masteroppgave om Jesu bruk av skjellsord, slik de er gjengitt i tre av evangeliene: Matteus-, Markus- og Lukasevangeliet.

Å fordype seg i denne siden av Jesus, som ikke har fått så stor oppmerksomhet, har gitt henne et mer nyansert bilde av kristendommens grunnlegger.

– Det er en veldig menneskelig side. Han hadde temperament og et behov for å uttrykke seg. Jeg liker veldig godt denne ikke så kontrollerte siden av ham, den som slenger ut og kaller folk ting. Det er litt befriende.

Skjellsordene Linda Aune Aurdal har skrevet om er «rev», «hykler», «slange», «ormeyngel», «satan», «hund», «svin», «tomskalle» og «idiot».

Linda Aune

ELSKER SPRÅK: Linda Aune Aurdal skrev masteroppgave om ni av ordene i Bibelen.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Sparket oppover

Skjellsord er å sette en betegnelse på mennesker for å nedvurdere dem, men Jesus gikk ikke til verbalt angrep på hvem som helst. Det var helst religiøse og politiske makthavere i samfunnet som ble skjelt ut.

– Han sa veldig tydelig fra. Det var ofte måten folk behandlet andre eller måten de behandlet den religiøse troen på som gjorde ham sint. Han sparket også litt til siden, til disiplene sine, forklarer Linda Aune Aurdal.

Blant annet kalte Jesus Kong Herodes for en rev.

I dag tenker vi på det som en listig person, men Jesus brukte «rev» for å si at Herodes var en svak hersker. I jødisk kontekst var reven nemlig et svakt dyr.

Og disippelen Peter, som hørte til den innerste kretsen hos Jesus, ble kalt «satan»:

«Jesus snudde seg og sa til Peter: ‘Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det som mennesker vil’»

– Jesus sier «Satan» til Peter fordi Peter ønsker å få Jesus bort fra Guds plan om at Jesus skulle dø på korset.

Å finne bakgrunnen for ordene og hvor de kommer fra har vært det mest spennende med å fordype seg i denne siden av Jesus, synes Linda Aune Aurdal.

Hennes favoritt-Jesus-skjellsord er «hykler». Hykler var opprinnelig en yrkesbetegnelse for skuespillere.

– Og det er slik vi bruker ordet i dag også. Å spille skuespill, bruke maske. Å gi seg ut for en du ikke er.

Hvilket skjellsord kunne du brukt?

Brukt for å samle «flokken»

Språkprofessor Ruth Vatvedt Fjeld var språkkonsulent for bokmål i Oversettingsutvalget for 2011-utgaven av Bibelen. Hun har også spesialisert seg på banning og banneuttrykk.

Hun synes skjellsordene i Bibelen er et interessant og viktig emne.

– Veldig mange av skjellsordene som er undersøkt, er betegnelser på at folk er uærlige eller ikke ekte følgere av Jesu lære.

Fjeld mener Jesus brukte skjellsordene for å bygge sin «flokk», sin menighet, og seg selv som en patriarkalsk leder.

Samtidig mener hun vi må ta noen forbehold når det gjelder hva Jesus faktisk har sagt. Bibelen er oversatt mange ganger gjennom historien, men det er interessant å se hvilke ord som har fått overleve frem til i dag.

Tabufølelser

I dag jobber Linda Aune Aurdal som prest. Måten Jesus skjelte ut folk på har gitt nye perspektiv på måten hun fremstiller Jesus i prekener.

– Det er ganske underbevisst, tror jeg. Jeg bruker ikke skjellsordene fra prekestolen, men det er fint å få frem at han også var sint, lei seg og at han ikke var redd for å vise det. Det er ofte følelser som er litt tabu. Jeg synes han er et forbilde også her.