– Visste ikke hva pengene gikk til

Familiemedlemmer til en av de tiltalte i den store hasjsaken i Trondheim husker ikke at mannen skal ha sagt at han var truet av den antatte Hells Angels-lederen.

Forsvarer Morten Furuholmen og Statsadvokat Per Morten Schjetne.

Fra venstre forsvarer Morten Furuholmen, Thor Backe-Wiig, politiadvokat Per Martin Utkilen, og Statsadvokat Per Morten Schjetne i samtale.

Foto: Alley, Ned / Scanpix

Mandag vitnet stefaren til en av de tiltalte i den pågående hasj- og trusselsaken i Sør-Trøndelag tingrett, en 32 år gammmel mann.

32-åringen er sammen med den antatte lederen for Hells Angels i Norge, Leif Ivar Kristiansen, tiltalt for å ha organisert transport av 9,9 kilo hasj.

Stefaren sa i retten at han ikke kan huske at stesønnen skal ha fortalt han ble truet på livet av Kristiansen, og at han derfor måtte få arveoppgjøret så fort som mulig.

Likevel godkjente stefaren at stesønnen fikk 400.000 kroner utbetalt uten at halvsøsteren fikk ett øre.

– Fikk 400.000 i arv

Stefarens forklarte seg om arveoppgjøret etter at hans kone og 32-åringen biologiske mor, døde høsten 2009.

Da arvebeløpet ble klart, betalte stefaren 400.000 kroner til 32-åringen via familiens advokat i form av tre overføringer.

– Det var ganske tidlig klart hvor mye arven kom på. Det var i min interesse å få unnagjort dette så tidlig som mulig, sa stefaren.

– Har ikke hørt Kristiansens navn

– Jeg kan ikke huske at 32-åringen har nevnt navnet Leif Ivar Kristiansen, forklarte han til retten.

Stefaren, som har bodd sammen med 32-åringen store deler av dennes oppvekst, sa at stesønnen var en helt normal gutt.

Han kunne ikke huske noe spesielt om stesønnens forhold til rusmidler eller annen form for bråk eller problemer.

– Hvis jeg ikke får arven skyter Kristiansen meg

32-åringen forklarte til politiet i juli 2010 at han hele tida har vært åpen om hvorfor han trengte mye penger raskt etter at mora døde.

– Jeg har hele tida vært ærlig om hvor pengene skal hen og hvorfor de skal dit til familien min. Dette har jeg sagt rett ut, både for farsan, stefaren og søsteren min, skal 32-åringen ha sagt til politiet.

32-åringen sa at han informerte familien om truslene fra Leif Kristiansen allerede under et skiftemøte med advokat til stede.

– Jeg har sagt at han kan skyte meg om jeg ikke får gjort opp. Han kan drepe meg. Søstera mi skulle hatt 500.000 koner, men har ikke fått dem. Jeg måtte ha dem fordi jeg var under press.

– Dette kan jeg ikke huske

På spørsmål fra aktor Per Morten Schjetne sa stefaren at han ikke kunne huske noe av dette.

Også Leif Kristiansens forsvarer Morten Furuholmen stilte spørsmål til stefaren om hva han husket.

– Ville du husket om 32-åringen hadde sagt at han var under press og trusler fra Leif Kristiansen?

– Det ville jeg nok ha husket, sa stefaren i Sør-Trøndelag tingrett.

Dommer Rune Lium stilte spørsmål direkte til stefaren om hvor mye penger 32-åringens halvsøster har mottatt i arv.

– Datteren min har ikke spurt om noen arv. Hun bor hjemme hos meg. Hun arver jo meg, svare stefaren.

Taus halvsøster

Også 32-åringens yngre halvsøster var kalt inn for å vitne i saken.

Heller ikke hun kunne huske at broen hadde forklart hva pengene skulle gå til, og hvorfor det hastet sånn med å få utbetalt arven.

– Jeg husker ikke noe av det som ble sagt i møtet med advokaten. Jeg vet ikke hvorfor jeg var der en gang, sa hun til retten.

– Husker ikke

Også her stilte Kristiansen forsvarer Morten Furuholmen spørsmål om hun husker noe av det hennes bror skal ha sagt i møtet med advokaten.

– Dette kan jeg ikke huske at broren min sa noe om.

Aktor Per Morten Schjetne ville gjerne vite hvordan hun hadde det der hun satt i vitneboksen.

– På en skala fra én til ti hvor ille har du det nå?

– En tier, svarte tiltaltes søster.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.