Hopp til innhold

– Streiken truer liv og helse

Fagdirektør Gudmund Marhaug ved St. Olavs hospital i Trondheim mener det er fare for liv og helse når streiken ved sykehuset trappes opp fra i tirsdag morgen.

Fagdirektør Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital.

– Kritisk på hjertemedisin, sier fagdirektør Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: St. Olavs Hospital

I alt kommer 75 organiserte i arbeidstakerorganisasjonen YS ved St. Olav hospital, til å være i streik fra tirsdag. Streiken trappes opp i Oslo, Trondheim, Bergen, Bodø, Tromsø, Harstad og Førde og kommer totalt til å omratte 540 sykehusansatte. Det er helsesekretærer, kokker, portører, ambulansearbeidere og radiografer.

YS har avslått søknader om dispensasjon, og sykehuset sender nå bekymringsmelding til Helsetilsynet.

Rammer hjerteklinikk

– Vi har en kritisk situasjon på hjertemedisinsk klinikk, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Gudmund Marhaug.

De må ha en person med spesiell kompetanse fra tirsdag morgen. Begge de som har denne kompetansen og som er backup for hverandre om sommeren, er tatt ut i streik.

– Vi har meldt dette som fare for liv og helse til helsetilsynet, sier Gudmund Marhaug.

Ordstrid

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hevder at YS har fremmet urealistiske krav som lå langt over det som ble resultatet med LO og Unio.

– YS har hatt uansvarlig høye ambisjoner, og derfor ble det brudd, sier viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter til NTB.

YS hevder på sin side at kravene var ansvarlige, og at de handlet om å få uttelling for spesialutdannelse og kompetanse.