Hopp til innhold

Trondheim først med tegnspråktolking av offentlige arrangementer

Som første kommune i landet bevilger Trondheim penger til tegnspråk -og skrivetolkning på utvalgte offentlige arrangementer, deriblant nasjonaldagen.

Tine Eggen tolker nasjonalsangen for døve i Trondheim 17.mai.

Trondheim kommune tilrettelegger for bedre deltagelse blant syns- og hørselshemmede når taler og sang på blant annet nasjonaldagen skal tolkes. Her er Tine Eggen i aksjon.

For andre år på rad er det satt av 200.000 kroner til tolkning på utvalgte arrangementer slik at døve kan ta større del i taler og sang.

I Trondheim skal både taler og sang tolkes 17. mai, til stor glede for mange døve. Blant dem, Nora Sletteng.

– Det betyr mye. Dette er en følelse av inkludering og stolthet. Det er vakkert å se på og det gir meg veldig mye å se tegnspråk bli brukt. Også det å forstå og samtidig være en del av noe stort, er en viktig følelse, sier Sletteng.

Gleder seg til nasjonaldagen

Hun velger ofte å ikke dra på arrangementer som ikke blir tolket, fordi hun får lite ut av det.

– Jeg synes det er veldig fint å se "Ja, vi elsker" på mitt eget språk. Det er en del av den norske kulturen og det er vårt lands sang. Å få det formidlet på det språket jeg bruker gir meg veldig mye, forklarer Sletteng, som nå gleder seg til nasjonaldagen.

Hun skryter av kommunens vilje til å organisere tolker på dager som engasjerer store deler av folket.

Nora Sletteng inspiserer bunaden

Nora Sletteng steller med bunaden hun skal ha på seg 17. mai. I år får hun også oppleve nasjonalsang og taler, når dette skal tolkes for døve og svaksynte.

Foto: Ann Jones

– At Trondheim kommune setter opp tolker på de store arrangementene, gjør at jeg kan være med og at jeg føler at jeg er en del av det viktige som skjer for alle andre, sier hun.

Krevende nasjonalsang-tolkning

Tine Eggen er tegnspråktolk. 17.mai skal hun tolke "Ja, vi elsker", slik at også døve kan ta del i opplevelsen.

– Det er nesten sånn at man får frysninger bare av å si at man skal gjøre det. Det er jo kanskje den viktgste sangen, en sang jeg har kjent siden jeg var liten.

Men selv for en dreven tolk, byr nasjonalsangen på utfordringer. Sangen er bygget opp på en unatrulig måte, sett fra en tegnspråktolk sitt perspektiv.

– Nasjonalsangen er bygget opp på en spesiell måte. Et dikt som skulle ha hatt navnet "Ja, vi elsker" på tegnspråk, ville aldri hatt den samme rekkefølgen som vår nasjonalsang har. På tegnspråk er det unaturlig å starte "ja". Man starter ofte med tid og sted, og det starter jo ikke "Ja, vi elsker" med.

Samarbeid på tvers

Terje Woldseth

Terje Woldseth i Trondheim kommune tror tilbudet til døve og hørselshemmede har kommet for å bli.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Prosjektet er et samarbeid med døveforeninga i Trondheim og NAV Sør-Trøndelags tolketjenester. Fagkoordinator i kommunen, Terje Woldseth, mener tilbudet er nødvendig.

– Universell utforming av kommunikasjon er viktig for at alle skal kunne ta del i det som blir formidlet. For oss er det et mål tilby hørselshemma og døve en tjeneste som er tilpasset deres kommunikasjon, sier Woldseth, som mener tilbudet har kommet for å bli.