Vil forebygge selvmord blant samer

– Sametingsrådet vil prioritere arbeidet med å forebygge selvmord i den samiske befolkningen, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma. Nå kan det bli et nordisk samarbeid om problematikken.

Samekofte

Selvmordsraten er noe høyere blant samer enn blant nordmenn flest, viser forskning.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Det er viktig å ha åpenhet rundt denne problematikken, sier Jåma.

I en ny forskning i regi av Senter for Samisk Helseforskning ble det funnet en noe høyere forekomst av selvmord blant personer registrert med samisk tilhørighet i Nord-Norge i tidsperioden 1970-1998.

– Det er mange som har tatt kontakt med meg og bedt oss å ta tak i problemet, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

–I tilegg har jeg opplevd selvmord i mitt nærmiljø, sier Jåma.

Nordisk samarbeid

Sametingsrådet sier det kan bli aktuelt å søke samarbeid med Sametingene i Sverige og Finland for å finne rett kur mot problematikken.

– Vi kan på sikt lage en felles strategi med tiltak som kan være med å forebygge selvmord blant samer.Det er viktig at vi lærer av hverandre og bruker hverandres erfaringer om selvmord, sier Jåma.

Behov for forskning

Ellinor Marita Jåma

Sametintgsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Samtidig mener hun det må forskes mer på temaet samer og selvmord.

– Vi har kontakt med Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern om dette. Sametingsrådet vil i samarbeid med faginstanser drøfte behov for forskning på området, og hvordan vi best kan være med på å forebygge selvmord, sier Jåma.

Sametingsrådet er Sametingets styrende råd. Rådet har fem medlemmer som velges av og blant Sametingets representanter. Rådet fungerer som Sametingets «regjering», og står for den daglige politiske virksomheten.