Hopp til innhold

Sterke samiske menn gråter ikke

- Voksne samiske menn har oftere problemer i ekteskapet, nære relasjoner, med intimitet og følelseslivet. Psykiater sikter til foreldregenerasjonen som vokste opp på internatskoler.

 

Øystein Sørbye jobber som overlege ved Familieavdelingen på Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern i Karasjok. Han forteller at voksne menn fra samiske områder har store vansker med å vise følelser -  og mange av disse har vokst opp på internatskoler.

En vet lite om hvilke konsekvenser oppholdet på internatskolene fikk for de barna som gikk der. I fjor var det 100 år siden det første internatet ble bygget i Finnmark og det er ikke mange årene siden det siste ble lagt ned. Tusenvis av finnmarksbarn måtte dra langt hjemmefra for å gå på skole, og var borte fra sine foreldre i uker og måneder.

Preger dagens barn

Øystein Sørbye sier at foreldrenes og besteforeldrenes internatopplevelser ser ut til å prege oppdragelsen av dagens oppvoksende generasjon. Spesielt er menn hjelpeløse når det gjelder følelsesmessige relasjoner, også i forhold til barna. Smerte og tårer blir sett på som svakhet. - Det er tabu å uttrykke følelser og denne tankegangen går i arv fra en generasjon til neste, sier Sørbye.

Helt fram til 1999 fantes det internatskoler i Finnmark. I sørsamisk område er det fremdeles skoleinternat i både Hattfjelldal og Snåsa.

 

Internatbarn
Foto: Ukjent

-Det er ikke noe tvil om at opplevelser i fra skoleinternatet har preget folk også som voksne, sier Ingjerd Tjelle, forfatter av boka "Bortsendt og internert - møter med internatbarn" (2000). - Mange av de menneskene jeg intervjuet hadde vansker med å analysere hva livet på internatet gjorde med dem rent følelsesmessig. De kan godt fortelle om både overgrep, mobbing, seksuelt misbruk, ensomhet, savn og isolasjon, men samtidig ha vansker med å sette ord på hva redselen og avmakten de følte da har gjort med dem som mennesker i dag. En del sliter med dårlig selvfølelse og blir aldri ferdig med barndomsopplevelsene, sier Tjelle.

Ikke for nært

Psykiater Øystein Sørbye er opptatt av å skape bevissthet rundt temaet "menn og følelser." - Dagens menn avviser andre av redsel for selv å bli avvist. Tendensen er at spesielt samiske menn ser ut til å ha problemer med nære relasjoner, både i forhold til sin ektefelle, eller partner, de nærmeste og sine barn. Det merker vi i psykiatrien når barn og unge sliter med depresjoner, mindreverdighetskomplekser og desorientering. Der kan far finne på å karakterisere sitt eget barn som "svakt".

Internatbarna ble lært opp til å ikke vise følelser, tross tøffe opplevelser og savn, og dette bærer de med seg inn i voksenlivet. Det er mange vitnesbyrd om hvor katastrofalt det var for barn å bli skilt fra sine foreldre og sine omgivelser i så ung alder som fra 7-årsalderen, sier Sørbye.