Legger ned korttidsavdeling

Tromsø kommune legger ned korttidsavdelinga ved Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter. Kommunen regner med å spare om lag 20 millioner kroner i året på å avvikle avdelinga som har 26 pasientplasser. – De ansatte vil i stor grad få tilbud om jobber ved andre helseinstitusjoner, sier avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland.