Jegere fra sør kan bli stengt ute

Mye tyder på at «søringer» har skutt ned rypebestanden i Finnmark. Nå vil Fefo at finnmarkingene skal ha de beste rypeområdene for seg selv.

Jegere
Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

«Jakt- og fangstrykket på rype har på 2000-tallet vist en kraftig stigning i Finnmark. Tilreisende jegere bosatt utenfor fylket er den brukergruppen som står for det økte jakttrykket.»

I saksvedlegget til dagens styremøte i Finnmarkseiendommen(FeFo) levnes det liten tvil om hvem som har skylda for den enorme økningen i skutt fugl i Finnmark på midten av 00-tallet.

I en periode fra 2001 til 2006 femdoblet antall tilreisende jegere til Finnmark seg.

I toppåret kom nesten 5000 jegere til viddefylket i nord. Samtidig var det bare rundt 3500 lokale jegere. Økningen i tilreisende jegere avspeilet seg også i fangststatistikken, som ble fordoblet på få år.

Rypefangst

Stadig færre jegere opplever dette i Finnmark, etter at rypebestanden har gått drastisk ned.

Foto: NRK

Verste noensinne

Fefo mener at jegerinvasjonen sørfa er årsaken til det økte jakttrykket Finnmark har hatt på 2000-tallet. Det økte trykket førte til en enorm vekst i antall ryper som ble skutt, før det plutselig kollapset.

De to seneste jaktsesongene har uten sidestykke vært de verste siden fangststatistikken ble opprettet i 1991(se hele statistikken nederst).

Registrerte fangsttall av småvilt i Finnmark

Hele småviltfangsten fra 1991.

– Ryper har veldig god produksjon så det kan gå fort opp igjen, men nå har vi veldig lite ryper, sier Einar Asbjørnsen, småviltansvarlig i Fefo.

Asbjørnsen kan fortelle at inneværende jaktsesong trolig blir et nytt bunnår, der det hittil bare er registrert 13 000 skutte individer.

– Vi er inne i en svak periode nå og må begrense uttaket slik at vi får en bærekraftig bestand, sier styreleder i Finnmarkseiendommen, Harald Larssen.

Registrerte fangsttall av ryper i Finnmark

Rypefangsten i Finnmark siden 1991.

På styremøtet til Finnmarkseiendommen ble det i dag vedtatt tiltak for å bedre fremtidige jaktår. Ett av tiltakene er altså å stenge innreisende rypejegere ute fra et område dersom det har høy jegertetthet over tid.

SE OMRÅDENE MED STØRST JAKTTRYKK HER

Stenges ute

Småviltjegerne har ett favorittvilt framfor noe; rypa.

Jegere utenfra skal stenges ute.

Foto: Holmberg, Bjørn Owe / SCANPIX

Måten det skal gjøres på er ved å måle antall jaktdager i de forskjellige områdene i Finnmark. Dersom et område overstiger et visst antall jaktdager, stenges området for jegere som ikke er fra Finnmark under resten av småviltjakta.

– Dersom jakttrykket blir for stort så ønsker jeg at finnmarkingene skal ha forrangen, sier styreleder Larssen.

Konsekvensen blir at de mest populære jaktområdet i Finnmark blir stengt for andre enn fylkets innbyggere etter kort tid.

– Det vil ikke påvirke mange områder, men en del tilreisende jegere vil nok oppleve at områder blir stengt for dem, og da må de velge andre felt i Finnmark å jakte i, sier Einar Asbjørnsen.

Fortsatt mange tilreisende

Rypejakt uten hund
Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

De siste årene har antall tilreisende jegere gått ned, i takt med den svært lave rypefangsten. Men de 2000 tilreisende de siste årene er fortsatt det dobbelte av det som var vanlig før 2000-tallet.

– Effekten blir størst dersom vi får slike tilstander som for et par år siden, da nesten 5000 kom for å jakte her, sier Asbjørnsen i Fefo.

Dersom regelverket hadde blitt innført på dagen i dag, ville enkelte jaktområder i kommunene Porsanger, Vadsø, Hasvik, Sør-Varanger og i Måsøy vært forbehold finnmarkinger.

Men fortsatt ville 123 av fylkets 131 områder vært åpne for innreisende jegere, og mange av disse i kommunene listet ovenfor.

Fagsjef i Norges Jeger og Fiskeforbund, Siri Parmann, mener at det må finnes bedre metoder for å regulere rypebestanden enn å la Finnmarkingen få forrang.

– Dette blir feil. Det må finnes løsninger som både tilgodeser jegerne i Finnmark og jegerne som kommer utenfra.

Njff er uenig

Parmann mener at en heller kan videreutvikle kvotesystemet som ble innført under årets rypejakt, og hun mener også at de fleste rypejegere forstår alvoret i situasjonen som har oppstått i Finnmark.

– De fleste rypejegere er i dag er innstilt på å ta ut et begrenset antall ressurser, og spesielt i år der bestanden er liten. Og det må finnes løsninger som sikrer en forvaltning samtidig som at alle kan få delta på jakten.

Men Larssen virker å være urokkelig i sitt syn på at finnmarkinger i fremtiden skal ha forrang i eget fylke.

– Vi er ikke prinsipielt imot rypejegere utenfra Finnmark, men vi har en ressurs som vi må forvalte på best mulig måte. Da mener jeg at nærhet til ressurs skal veie tung.

Ryper (illustrasjon)
Foto: Kristian Sivertsen, Fjelltjenesten

Skal på høring

– Og det er ingen som egentlig ønsker dette, men faktum er at det er lite ryper, og da må vi gjøre noe. Og det hadde vært mye verre om det var finnmarkingene som skulle stenges ute, mens de innreisende fikk fortrinn.

Nå skal Fefo-styrets vedtak sendes ut på høring, der alle kan komme med sine innspill før et endelig vedtak fattes.

Rypefangst i Finnmark

Finnmark

Lirype

Fjellrype

Til sammen

% av maksår

2009-2010

15150

7700

22850

21.82%

2008-2009

18933

9834

28767

27.47%

2007-2008

58277

19356

77633

74.12%

2006-2007

77747

18983

96730

92.36%

2005-2006

82321

22413

104734

100.00%

2004-2005

67608

21610

89218

85.19%

2003-2004

67957

22635

90592

86.50%

2002-2003

55542

20105

75647

72.23%

2001-2002

32109

17360

49469

47.23%

2000-2001

29900

23100

53000

50.60%

1999-2000

38200

28050

66250

63.26%

1998-1999

40650

25900

66550

63.54%

1997-1998

45500

25200

70700

67.50%

1996-1997

43050

23800

66850

63.83%

1995-1996

50350

25000

75350

71.94%

1994-1995

36450

18850

55300

52.80%

1993-1994

38500

17850

56350

53.80%

1992-1993

50400

21950

72350

69.08%

1991-1992

35900

16550

52450

50.08%