Hopp til innhold

Ifjordfjellet åpnet

Fv 98 over Ifjordfjellet er åpen. Der var det stengt pga. uvær. Fv 890 over Kongsfjordfjellet er åpnet for personbiler, mens det fremdeles er stengt for tunge kjøretøy pga. sterk vind. Det kan også bli stengt igjen for personbiler dersom vinden blir for sterk. Det er fortsatt stengt for alle kjøretøy på Båtsfjordfjellet. På Nordkynnhalvøya er det stengt mellom Bekkarfjord og Hopseidet, men det er kolonne fra Mehamnelv bru til Kifjord kryss. I Loppa i Finnmark er fergesambandet Oksfjord-Sør-Tverrfjord innstilt pga. den sterke vinden.