EU vil ha strengere våpenlover: – Et solid feilskjær

Norges Jeger- og Fiskerforbund jobber nå på spreng for å påvirke prosessene som kan endre hverdagen også for norske jegere.

EU vil ha strengere våpenlover

Jaktskytekonsulent Vidar Nilsen i NJFF raser mot det som kan bli nye og strengere våpenlover.

Foto: EWA-MARI HEDMAN/NJFF / NRK

I kjølvannet av terroraksjonen i Paris i november ønsker EU-kommisjonen å stramme inn rammeverket for EU- og Schengen-landenes våpenlover.

Dette vil kunne få betydning også norsk våpenlovgivning og norske jegere.

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som på sine nettsider omtaler de ønskede tiltakene – med blant annet:

  • Forbud mot all privat omsetning på internett av våpen, våpendeler og ammunisjon.
  • 5 års varighet på våpenlisenser.
  • Obligatorisk legesjekk ved erverv og fornying av våpenlisens.
  • Registreringsplikt på lyddempere.
  • Forbud mot enkelte typer halvautomatiske rifler.
  • Registreringsplikt på deaktiverte (plomberte) våpen.

Her kan du lese om EU-kommisjonens forslag til endringer, som også omfatter strengere regler for deaktivering , merking og sporing av våpen.

NJFF: – Et solid feilskjær

På NJFFs sider skriver forbundet at EUs våpendirektiv har flere positive sider, og trekker – som ett eksempel – frem bestemmelser som kan bidra til å bekjempe ulovlige våpen.

Men forbundet er også kritisk til forslagene, og mener at det er «åpenbart» at tiltakene vil ramme jaktvåpen.

– Formålet som man motiverer dette nye direktivet med, er terrorbekjempelse. Men hoveddelen av tiltakene som er foreslått, går på strengere reguleringer for legale våpeneiere og legal bruk av våpen, sier jaktskytekonsulent Vidar Nilsen til NRK.

Dette kaller han «et solid feilskjær».

Jakthund i Finnmark

I Finnmark med sine drøyt 75 000 innbyggere er det årlig omtrent 2500 aktive jegere. Her fra elgjakt i Karasjok i 2014.

Foto: EWA-MARI HEDMAN

– Flere av de foreslåtte tiltakene har ingen beviselig effekt i forhold til terrorbekjempelse. De vil kun medføre økt byråkrati og ressursbruk nasjonalt, samt økte kostnader og i praksis nedleggelse av enkelte skytegreiner.

Jobber på spreng

NJFF er engasjert i prosessene knyttet til behandlingen av kommisjonens forslag i EU-systemet. Forbundet har, gjennom nordiske europeiske jegerorganisasjoner, lobbyister som jobber fulltid med saken i EU-hovedstaden Brussel.

NJFF er selv jevnlig i Brussel – for å påvirke:

– Vi mener at EU i enda sterkere grad vektlegge tiltak mot illegale våpen, og smugling av disse, så vel som gode felleseuropeiske regler for deaktivering av våpen. Det er der man har mest å hente, sier Nilsen.

Si din mening

143 000 personer deltok på jakt i løpet av jaktåret 2014/2015, opplyser Statistisk sentralbyrå. I Finnmark, med sine drøyt 75 000 innbyggere, er det årlig omtrent 2500 aktive jegere og omtrent like mange tilreisende.

Også privatpersoner, som deg og meg, si din mening om forslaget innen 5. februar på EU-kommisjonens sider.