Moderne teknologi skal redde jordbruket

Ei forskergruppe tar i bruk høyteknologisk utstyr for å hjelpe nordnorske bønder til få best mulig avlinger.

Målinger Holt

Onsdag denne uka var forskene i gang med å bruke det nye utstyret.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Nanometer

Forskerne tar i bruk nanometer i prosjektet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Dette prosjektet kan hjelpe bonden til å vite når det er smartest å høste, både for å få mest og best gress, sier forsker Marit Jørgensen hos Bioforsk i Tromsø.


Hardt klima og ei lang og smal kyststripe gjør at det er utfordrende å drive landbruk i Nord-Norge. Men ifølge forskerne er gresset i nord gull verdt, bare man får høstet det på rett tidspunkt.


– De lange dagene med lys og lave temperaturene gjør at vi har spesielle fortrinn. Vi har blant annet holdepunkter for at planter får et høyt innhold av stoffer som gir en helsemessig gevinst.

Bilder fra satellitter brukes for å studere hvordan grasveksten er fra år til år. Sammen med mer detaljerte målinger på bakken skal forskerne utarbeide en beregningsmodell.

Det er jordene på Holt i Tromsø som er testarena for prosjektet.

– Når vi har gjort målingene over et visst område nok mange ganger, kan vi lage modeller for å estimere det vi har på bakken, forklarer Jørgensen.

Forskningsprosjektet involverer både polske og norske forskere. Det er Bioforsk og Skog og Landskap som leder prosjektet fra norsk side.

  • SE VIDEO:
    Satelitter brukes for å beregne innhøstinga på gresset.

    Her viser forsker Gregory Taff hos Skog og Landskap hvordan man bruker satellittbilder i prosjektet.

– Kan øke kjøttproduksjonen

Leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes ønsker forskningsprosjektet velkommen.

– Jo mer næringsrikt grovfor, desto større og sunnere dyr. Dette gir økt kjøttproduksjon og høyere kvalitet på kjøttet. Så alt som kan være med på å gi oss bedre avlinger er positivt i ei tid der vi blir stadig færre bønder og må utnytte de arealene vi har på en best mulig måte, sier Slåttnes.

Han tror det arktiske landbruket må selge seg på en kombinasjon av mengde og kvalitet i fremtida.

– Her i nord har vi lite sprøytemiddel og sykdom på plantene, og dette gir en unik kvalitet på det vi produserer. Jeg er sikker på at bare min gård kan øke produksjonen med mange prosent bare jeg får et hjelpemiddel som kan fortelle når det er best å høste gresset, sier han.