Dårligste laksefiske på ti år – skylder på sommerværet

Det ble fisket nærmere 20 prosent færre laks i år enn i fjorårssesongen i Norge. – En skikkelig skuffelse, sier laksefisker Tone Holten.

Tone ser ut over Altaelva

OPTIMIST: Selv etter en laber sesong har Tone troen på å få flere storlaks i Altaelva fremover.

Foto: privat

Den varme og tørre sommeren får skylden for det dårlige fisket. Best ble sesongen i elvene fra Trøndelag til Troms, mens elvene på Vestlandet og i Finnmark jevnt over opplevde en svak sesong.

Tone Holten med viser frem storlaks

Tone er vant med store fangster i Altaelva. Men årets sesong har ikke levert.

Foto: privat

Tone Holten bruker mye av sommermånedene på fiske i Altaelva. Årets sesongen ble en skuffelse.

– Dette var nok en av de dårligste sesongene jeg har opplevd. Varmt vær og lite vann har ikke vært optimalt for fisket, sier hun.

Ikke lite fisk

Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver bekrefter Holtens analyse.

– Det gode været for oss har vært dårlig vær for laksefiskerne. Og jeg sier laksefiskerne, fordi det har ikke vært så dårlig sesong for laksen, sier fagsjef i Norske lakseelver, Erik Sterud.

Det har vært godt med laks i fjorden, men den gikk sent opp i elvene. Det varme været førte til svært lite vann i mange av elvene i Norge.

– Det gjør at fisken blir stående og vente på vann, mens laksefiskerne blir stående og vente på laksen, sier han.

Fisker i Altaelva

Det som kalles en av verdens beste lakseelver har ikke levd opp til navnet i årets sesong.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Kan bli mindre fangster fremover

Sommervarmen kom svært tidlig, og resulterte i at snøen stort sett fordampet og ikke endte opp som vårflom i elvene.

Enda mindre vann ble det etter hvert, og sammen med høy temperatur gjorde dette at man i flere elver stoppet fisket for noen dager i månedsskiftet juli/august.

– I elvene der det var nok vann og laksen gikk opp var det lite bitevilje. Den oppsøkte de dypere partiene og stod der og ventet, og flyttet ikke på seg. Det er lite gunstig for laksefiskerne i elva, sier Sterud.

Erik Sterud

Erik Sterud, fagsjef i Norske lakseelver, er bekymret over den lave fangsten i de norske elvene i år.

Foto: Norske Lakseelver

Selv om årets sesong er den verste på ti år, er det likevel ikke sikkert den blir stående som en ekstremsommer.

– Om ti år kan det hende at dette var en normalsommer. Årets dårlige laksefisketall kan jo tolkes dit hen at laksefisket kan bli litt annerledes i årene fremover enn vi er vant til, sier Sterud.

Halvert fangst

En av elevene som har opplevd en dårligere sesong enn normalen er Altaelva. Her var fangsten halvert sammenlignet med gjennomsnittet.

– Det er rett og slett litt urovekkende, sier Sterud.

For Tone Holten som bruker å få fisk og har fått flere storlaks i elva er det frustrerende med en sesong uten fangst å vise til.

– Det er kjedelig. Det er ikke veldig motiverende å fiske når det er så langt mellom laksene, spesielt når man bruker så mye tid på det, sier hun.

Likevel tror hun ikke årets sesong vil bli normalen, og har troen på at fisket vil ta seg opp.

Laks i Storelva i Arna

Laks på vei opp Storelva i Arna. Fisket var best i elvene i Trøndelag og Troms.

Foto: Tore Wiers