Budsjettkaos i Porsanger

Nå er hele formannskapet kalt inn på teppet til Fylkesmannen.

Mona Skanke

Ordfører i Porsanger, Mona Skanke.

Foto: Lars Birger Persen

Det er budsjettkaos i Porsanger kommune og liten økonomisk styring. Budsjettet for 2008 er fremdeles ikke godkjent og derfor må hele formannskapet møte hos Fylkesmannen torsdag.

Porsangerordfører, Mona Skanke, innrømmer at budsjettproblemene er vanskelig.

- Det er jo kaos at en kommune ikke har et budsjett å gå etter. Det vil jeg jo påstå. Det gjør det også vanskelig å foreta kutt og denne situasjonen har vi stått i siden vi fikk underkjent budsjettet i februar. Vi har nå veldig liten økonomisk styring og har liten tilbakemelding på økonomisk rapportering så langt.

Derfor har Fylkesmannen i Finnmark bedt om et møte med den øverste politiske og administrative ledelse i kommunen. Torsdag må kommunen forklare budsjettvedtak og gi en grundig budsjettinformasjon.

Porsangerordføreren mener imidlertid ikke at det er dramatisk at hele formannskapet skal på møte hos Fylkesmannen for å forklare seg.

- Nei, det er ikke dramatisk. Det er heller for å avdramatisere det hele, og for å kunne gi økonomiutvalget, som formannskapet også er, en mulighet til å stille spørsmål og kunne sitte med et grunnlag i forhold til de innstillinger man foretar frem for kommunestyret.

Hva håper du utfallet på møtet blir?

- Jeg er glad for at vi har et møte med Fylkesmannen nå, fordi det er viktig at alle sitter igjen med et realistisk bilde over hva som må gjøres i kommunen, og at vi har et felles ståsted i og med at vi nå skal begynne på et nytt budsjett for 2009. Og for oss dreier det seg om å ha en økonomiplan som vi kan følge og nå de mål vi setter.