«Mineraler til besvær»

Utvinning av mineraler skulle bli en viktig næring. Nå kolliderer politiske ønsker med prisene på verdensmarkedene, skriver NRKs kommentator Lars Egil Mogård.

Svea Nord-gruva på Svalbard

Svea Nord-gruva på Svalbard.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Lars Egil Mogård

Jubelen var stor da Sydvaranger i Kirkenes gjenopptok produksjonen for noen år siden. Her finnes det malm.

Men nå er selskapet inne i en alvorlig krise på grunn av lave priser.

Etter nyttår har verdien av gruva falt drastisk. Fra å ha vært verdt over en milliard kroner ved årsskiftet, har verdien av gruva i løpet av våren vært nede i rekordlave 100 millioner kroner. Det kan bli oppsigelser. Nye eiere kan også komme inn. Framtida er svært usikker.

Fiasko i Nord-Sverige

Northland Resources er et kanadisk gruveselskap som driver på med leting og produksjon av jernforekomster i Nord-Sverige og Finland.

Det er blitt startet en viss utskipning fra Nord-Sverige over havna i Narvik. Men her har det vært kriser og gigantiske problemer for selskapet.

Nå har Northland Resources også fått bot av Oslo Børs. Man unnlot å offentliggjøre informasjon om at drifts- og investeringskostnadene hadde økt dramatisk i forhold til de anslagene selskapet hadde gitt tidligere.

Da nyheten ble kjent, stupte Northland-aksjen og selskapet måtte senere søke konkursbeskyttelse i Sverige.

Northland Resources skal skylde 560 svenske millioner kroner til sine kreditorer. Store deler av dette beløpet skal være forfalt, skriver den svenske avisen Norrländska Socialdemokraten.

Tida vil vise om selskapet overlever. Politikere i Troms ivret lenge for at det skulle bygges en jernbane til Storfjord for å eksportere denne malmen fra Nord-Sverige. Den ideen kan med fordel droppes i dag.

Store Norske sliter

Vi ser også at utvinning av kull på Svalbard for tida er svært problematisk. Kullprisen har gått drastisk ned. I forrige uke fikk 75 ansatte i Store Norske Spitsbergen Kullkompani oppsigelse. Det er ikke lenger bruk for dem når det statlige gruveselskapet må spare penger.

Slike oppsigelser påvirker selvsagt livet i Longyearbyen med sine vel 2000 innbyggere. Mange føler utrygghet. Kullvirksomheten utgjør direkte og indirekte 40 prosent av arbeidsplassene.

Det kan også bli nødvendig med flere drastiske tiltak for å redusere underskuddene i Store Norske.

Ikke noe tyder på at prisen på kull vil øke.

Droppet Nord-Norge

Den dårlige økonomien i Store Norske har også direkte innvirkninger i landsdelen. Selskapet har de siste åra drevet med undersøkelser av mineraler både i Troms og Finnmark. Dette arbeidet er foreløpig lagt dødt.

I St. Johnsfjorden – midtveis mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund – er det påvist gull. Store Norske har også her lagt planene om videre undersøkelser på is.

For noen år siden ble det i politiske forsamlinger i landsdelen sagt at Store Norske burde bli et ledende selskap for mineralleting i Nord-Norge. Det er ikke aktuelt. I selskapets ledelse er det også liten gruveteknisk kompetanse. Og økonomen tillater ikke noen satsinger.

Store verdier

Politikerne har snakket mye om betydninga av økt utvinning av mineraler. Det er anslått at verdien av norske mineralressurser ligger i størrelsesorden 1500 milliarder kroner.

Og regjeringa har satset på dette. 100 millioner kroner er allerede satt av til kartlegging av mineraler i Nord-Norge over en fireårsperiode.

Men dette er også ei næring som skaper mange typer konflikter. Vi ser det blant annet i Kvalsund kommune.

Hva med Kina?

Dette er også ei næring som er helt avhengig av prisene på verdensmarkedet. I ei tid med internasjonal økonomisk krise, er det få selskaper som i dag vil satse, og har økonomisk ryggrad til å gå med tap.

Men bakom alt dette ligger hos mange ei bekymring at kinesiske selskaper kjøper opp rettigheter. Det har skjedd i mange land. De har sine stråmenn – trolig også i Nord-Norge. Og kineserne tenker langsiktig.

Men foreløpig har ikke utvinning av mineraler vært noen lønnsom butikk i Nord-Norge de siste åra. Derfor kan det bli nødvendig å dempe praten om at dette kan bli en stor vekstnæring i antall arbeidsplasser i nord i de kommende åra.

Nyheter fra Troms og Finnmark