Spør om freding av Kongens Dam

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen spør klima- og miljøminister Ola Elvestuen om han vil be Riksantikvaren om å sette i gang fredingsprosess av Kongens Dam på Herre i Bamble. Sem-Jacobsen viser til at folk i Bamble meiner dammen er eit viktig kulturminne, saman med Herrevassdraget som blei freda i 1973.

Åslaug Sem-Jacobsen
Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK