NRK Meny
Normal

Skal samarbeide om å selge skog

AT skog og Viken skog går sammen for å få bedre skogsdrift på Sør- og Østlandet.

Gammel skog

Skogbruket i Norge har fått et nytt salgs- og markedsselskap.

Foto: Anne Ognedal / NRK

De to samvirkene etablerer et felles salgs- og markedsselskap. Dette selskapet skal hete Viken AT Market og skal være et salgsselskap for skog- og trenæringa.

Skal møte nye utfordringer

AT skog SA er et samvirkeforetak som eies av 7.500 skogeiere i Agder-fylkene og Telemark. Viken skog SA er et skogeiersamvirke som er eid av 10.000 skogeiere på Østlandet.

Ifølge styreleder i Viken Skog, Olav Breivik, blir det nye selskapet opprettet for å møte de utfordringene som skognæringen står overfor nasjonalt og internasjonalt.

Styreleder i AT Skog, Olav A. Veum, sier at Viken AT Market skal være et selskap som er sterkt nok til å konkurrere effektivt i et stadig mer internasjonalt marked.

Ingen fusjon

Olav A Veum

Styreleder i AT Skog, Olav Veum sier de to selskapene ikke fusjonerer, men at dette skal være starten på et tillitsfullt samarbeid.

Foto: Geir Ufs

Han sier samarbeidet mellom de to aktørene vil dreie seg om å bli mer effektive overfor markedet og at det ikke er planer om noen fusjon av selskapene ennå.

– Det er tidlig å si noe om det, men dette vil i alle fall være med på å etablere et veldig godt og tillitsfullt samarbeid. Foreløpig opprettholder vi de selvstendige selskapene som AT skog og Viken er og bygger samarbeidet rundt markedet, sier Veum.