Krev lik nettleige

Åtte kraftverk i bygde-Telemark støttar kravet om at regjeringa skal greie ut ei ordning med lik nettleige over heile landet. Ordninga tyder at alle skal betale det same for å få straumen fram til stikkontakten. Ordninga i dag med store skilnader i nettleiga er urettferdig, seier leiar i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, som støttar distriktsopprøret.

Jonas Gahr Støre
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK