Frivillige fratas mulighet til å hjelpe fattige barn

SKIEN (NRK): Hvert år deler staten ut flere millioner for at barn fra fattige familier skal kunne delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Problemet er at mange kommuner ikke søker om disse pengene.

Barn med separasjonsangst

UTENFOR: Et av ti barn i Norge lever i fattigdom. Barna risikerer å bli stående utenfor når de ikke kan delta på aktiviteter som er en selvfølge for mange andre.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Hvert år siden 2014 har regjeringen gitt penger for å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom i Norge.

Et av ti barn i Norge bor i husstander med vedvarende lav inntekt, og staten skal i 2018 dele ut 224 millioner kroner for å gi disse barna en mer inkluderende oppvekst.

Mange søker ikke

For at frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser skal kunne søke om støtte fra disse midlene, må kommunen sende inn et bekreftelsesbrev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er det ikke alle kommuner som gjør, og dermed fratar de små lokale lag og organisasjoner muligheten til å søke om stønad.

Kai-Morten Terning (Frp)

Statssekretær ved barne- og likestillings departementet, Kai-Morten Terning

Foto: Moment Studio

Kommunenes frist går ut fredag. I 2017 fikk bare 178 av 426 kommuner i Norge tilskudd gjennom ordningen. Så langt er det i år enda færre kommuner som har sendt inn bekreftelsesskjema.

Kai-Morten Terning i barne- og likestillings departementet er ikke bekymret for at de ikke skal motta nok søknader.

– Det kan godt være noen søknader er rett rundt hjørnet. Ofte kommer de inn kort tid i forveien, sier statssekretæren.

Ble ikke prioritert

Telemark ligger på tredjeplass i oversikten over barnefattigdom i Norge. 13 prosent, omtrent 4000 barn, bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Likevel var det i fjor bare 11 av de 18 kommunene i fylket som fikk støtte.

Kviteseid er en av kommunene som tidligere ikke har sendt inn bekreftelsesskjema. Rådmann Øystein Tveit sier det er flere grunner til at de tidligere ikke har søkt.

– Det er ingen som har hatt ansvaret for dette, og vi har heller ikke hatt noen forespørsel om noe slikt, derfor har det ikke blitt gjort, sier han.

I år velger kommunen å søke, fordi de ser at det er noen som trenger det, også i deres kommune.

Viktig med like muligheter

Jeanette Eriksrød i Skien Røde Kors tror det er viktig at kommunene og de frivillige organisasjonene hjelper hverandre.

Jeanette Eriksrød

Jeanette Eriksrød, leder for ferie for alle i Røde Kors

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

– Det er viktig at alle kommunene hjelper til med å legge til rette for å bekjempe barnefattigdommen, sier hun.

Eriksrød er leder for «Ferie for alle», og ser hvor mye glede det gir fattige barn å få være med på ting de vanligvis ikke har mulighet til.

Hun mener det er viktig at alle barn får like muligheter, uansett hvilken kommune de bor i.