Få vil være politikere i Telemark

Arbeidet med å få partilistene klare til høstens valg er godt i gang. Men det er ikke lett å få folk til å engasjere seg, særlig ikke i små kommuner.

Sveinung Leikvoll

Fylkessekretær Sveinung Leikvoll i Senterpartiet i Telemark prøver å finne ordførerkandidaten først før resten av lista.

Foto: Tinn Senterparti

Partiene jobber nå med å lage partilister i de ulike kommunene. Selv om mange partier til slutt klarer å stille liste i de fleste kommunene i fylket, blir ikke partikontorene rent ned av folk som vil engasjere seg i politikken. Og utfordringene er størst i de små kommunene, sier fylkesordførerkandidat og fylkessekretær i SV, Ådne Naper.

Ådne Naper

Ådne Naper, fylkesordførerkandidat og fylkessekretær i SV, sier det er vanskeligst å fylle lista i små kommuner.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– I mange små partier er det noen få ildsjeler som har gått foran i flere perioder, og det har fungert bra, men de trenger avløsning. Politikk er frivillighetsarbeid.

Fire av sju trekker seg

Ei undersøkelse NRK har gjort i Sauherad kommune viser at bare to av sju førstekandidater fra forrige valg ønsker å fortsette. Fire av sju trekker seg, mens en fortsatt er i tenkeboksen. Situasjonen i Sauherad kan være representativ for også andre små kommuner, sier fylkessekretær for Arbeiderpartiet Odin Adelsten Bohmann. Han sier det er ei utfordring å få unge voksne til å engasjere seg i politikken.

Odin Adelsten Bohmann er rørt og glad.

Odin Adelsten Bohmann i Arbeiderpartiet mener hovedproblemet er at det er for mange over 40 år på listene.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Det er kanskje hovedproblemet på listene, at den stort sett består av mennesker over 40 år. Det å få representative folkevalgte forsamlinger er en utfordring.

Høyre sliter også med å få folk til å stille på listene. Fylkessekretær Ole Espen Strand sier flere lokallag i mange år har blitt reddet av såkalte "Tordenskiolds soldater". Dette er en gruppe som kan virke stor, men der det i realiteten er få personer som dekker mange oppgaver.

– Unge bare opptatt av èn ting

– Det kan være en utfordring der vi har hatt Tordenskiolds soldater over lang tid. Når de gir seg, kan det være problemer med å få toppkandidater. Det kan skyldes at enkelte Tordenskiolds soldater ikke har vært flinke nok til å rekruttere unge som kan overta.

– Hva skyldes det at rekrutteringa er så vanskelig?

– Rekruttering av unge mennesker er vanskelig i dag uansett. Unge mennesker er opptatt av bare èn ting og ikke de store tinga, og da er det ikke alltid lett å få dem med.

Partia har frist til 31. mars med å ha listene klare.