Kostbare arkeologer

Den foreløpige prisen på arkeologiske utgravinger i et planlagt bolig og næringsområde ved Rugtvedt i Bamble, er 13,4 millioner kroner.

Arkeologar

– Utgravinger gir stadig ny kunnskap, mener arkeologene

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Jeg er sjokkert og fikk hakeslepp og trodde ikke dette var riktig, da jeg fikk se prisen. Jeg kan nesten ikke forstå at man kan realisere prosjekter når kostnadene i forkant blir så store som her, sier ordfører Jon Pieter Flølo i Bamble.

Han peker på at det i planen er lagt inn at tiltakshaver skal varsles hvis en finner fornminner. Da kan det settes i gang utgravinger.

Jon Pieter Flølo

Jon Pieter Flølo, ordfører i Bamble vil ha debatt om viktigheten av utgravingene.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Les også: Vet mer om steinalderens teknologi

– Må ta debatt

– Jeg tror vi må få til en generell debatt om hva som skal være nivået på utgravinger generelt. Jeg kommer til å sende dette over til departementet, slik at de ser hvilke utfordringer kommunene står overfor i forhold til statlige føringer.

Han peker på at det ikke er ukjent at han stiller spørsmålstegn ved kostnadene ved utgravninger, spesielt ved nye E-18 gjennom kommunen.

Nok pilspisser

– Det er funnet pilspisser og kokegroper i hopetall i området her. Og det jeg stiller spørsmålstegn ved er hvor viktig det er å grave fram alt. Vi må ta en debatt på nasjonalt plan om dette, gjentar Flølo.

Området Rugtvedt-Roverud er på 754 dekar. Her har kommunen lagt inn boliger, nærings- og handelsvirksomheter og barnehager. I området er det registrert 9 steinalderlokaliteter og et gravminne, en langhaug.

– Der kan det skjule seg mye, mener arkeologene.

Les også: Hvor ble det av vikingtida?

Private må betale

– Det er den enkelte private tiltakshaver eller utbygger som må betale regninga for utgravinger, sier Almut Schülke, som er prosjektleder ved Kulturhistorisk museum.

Hun sier at de kun har gjort et nøkternt overslag over hva utgraving av alle de kjente fornminnene i området vil koste. Området er svært interessant og vil kunne gi ny kunnskap om bosetting, i tillegg til de funn som er gjort ved utgravingene for nye E-18.

– Det er en lovpålagt virksomhet vi driver, sier hun.

Riksantikvaren avgjør

Schülke presiserer at budsjettforslaget kommer i en tidlig fase, og at det er riksantikvaren som til slutt skal avgjøre omfanget av utgravingene.

Men Kulturhistorisk museum anbefaler riksantikvaren å slutte seg til kostnadsoverslaget på 13,4 millioner kroner.

Hun presiserer også at det er utbyggerne, ikke bare kommunen som skal betale for utgravingene.