Normal

Du blir utnyttet på jobb

Er du ung blir du regelrett utnyttet på arbeidplassen.

Ungdom
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lite betalt, ugunstig arbeidstid og røff behandling fra sjefer og overordnede, det er hverdagen for mange unge arbeidstakere.

De ringer hele dagen og er irriterende for folk flest. Telefonselgere er ikke spesielt populære. Heller ikke på sin egen arbeidsplass blir de unge selgerne tatt særlig godt vare på, 17 år gamle Lena Bjørnsvik fra Skien jobbet en kort periode som telefonselger, og det var ingen positiv opplevelse.

- Det var tre dager vi ikke fikk betalt for i det hele tatt, og så var det flere dager hvor vi fikk 60 kroner i timen når vi egentlig skulle hatt 80, sier hun.

Urimelige forhold

Bjørn Atle Kabbe Jensen fra Skien er også 17 år. Han jobbet en periode i et annet firma som selger varer og tjenester over telefon. i likhet med Bjørnsvik kan han fortelle om svært urimelige arbeidsforhold.

- De trakk oss i lønn når de ikke skulle, og sendte oss hjem hvis vi hadde en dårlig dag. Hvis vi ikke klarte å selge så bra som de ønsket ble vi sendt hjem uten lønn, sier han til NRK.

I løpet av en spørrerunde rundt på videregående skoler, kommer NRK i kontakt med mange unge som har jobbet eller fortsatt jobber i ulike bedrifter som selger via telefon.

De fleste synes arbeidsforholdene der de jobber er dårlige, men det er vanskelig å få tak i annet arbeid. Som 17 - 18åring har du ikke mulighet til å være kresen.

Telefonselger
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Utnytter de unge

Seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Alf Helgeland, reagerer når han får høre om arbeidsforholden til de unge.

- Sånn skal det ikke være. Her er det jo snakk om at en arbeidsgiver utnytter ungdommen.

- Hvor vanlig er det at slike ting skjer?

- Jeg tror dette skjer for ofte. Ungdom er ikke klar over rettighetene sine, men så er de kanskje inne og jobber bare i helgene og ferier. Da kan de bli redde for å stille for mange krav slik at de plutselig står uten jobb, sier Helgeland.