Hopp til innhold

Fortsatt prestebråk

Det er fortsatt mulig at den homofile presten Svein G. Josefsen ikke får være vikarprest i Oslo bispedømme. Det sjokkerer presten.

Bryn kirke
Foto: NRK

Oslo bispedømmeråd ble mandag enig om å finne ut hvorvidt Josefsen allerede var ansatt eller ikke juridisk sett og hvilke arbeidsrettlige forpliktelser de har.

Utfallet kan bli at han får jobbe som vikarpres, men det motsatte er også mulig, sier biskop Ole Christian Kvarme.

- Det som nå skal avklares er hvilke forpliktelser vi har utifra den kontakt som var mellom prost og Svein Joseffsen. Det kan innebære en vikartjeneste, men da ikke i Bryn. Men det er også mulig at det ikke kommer på tale med noen vikartjeneste, sier Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.

Hadde muntlig avtale om vikariat

Spørsmålet er om Josefsen allerede var ansatt som vikar i Bryn da Kvarme satte foten ned.

Josefsen som lever i homofilt partnerskap, hadde forettet ved en begravelse og han skal ha gjort en muntlig avtale med prosten før Kvarme stoppet ansettelsen.

På mandag diskuterte biskopen saken med resten av Oslo bispedømmeråd.

Etter møtet ble det gitt inntrykk av at Josefsen nå var sikret jobb som vikarprest i bispedømmet, men det er han ennå ikke.

- Noe av det underligste jeg har opplevd

Først skal man finne ut hvilke arbeidsrettslige forpliktelser de egentlig har overforJosefsen. Og dermed er det ikke sikkert at den homofile presten får jobbe som vikar i bispedømmet i det hele tatt.

Svein Josefsen
Foto: NRK

- Det som er tydelig er at bispedømmerådet på sin side, og jeg som biskop, holder på den praksisen vi har hatt.

Vikarprest Svein G. Josefsen er svært overrasket over at biskopen i Oslo nå skal vurdere det juridiske i saken.

- Dette er noe av det underligste jeg har opplevd fra en arbeidsgiver. Jeg trodde den pressemeldingen fra bispedømmerådet og biskopen var relativ entydig og enkel å forstå. Jeg er veldig overrasket over det som har skjedd, sier Josefsen.