NRK Meny
Normal

Vil sikre elever og ansatte P-plass

Det er for mye ubrukt areal på Myra i Arendal, mener rektor. Han vil privatisere parkeringsplassene.

Rektor ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, vil at parkeringsplassen utenfor skolen skal privatiseres, slik at skolen får innflytelse på hvor biler kan parkeres. Slik situasjonen er i dag, er det altfor få parkeringsplasser på Myra

Rektor ved Sam Eyde videregående skole i Arendal vil hindre parkeringstrøbbel ved å utvide og overta ansvaret for denne P-plassen.

Rektor Jan Erik Tvedt ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, vil at parkeringsplassen utenfor skolen skal privatiseres, slik at skolen får innflytelse på hvor biler kan parkeres.

Slik situasjonen er i dag, er det altfor få parkeringsplasser på Myra, ifølge Tvedt.

Parkering - et knapt gode

Myra er blitt et sentrum i Arendal. Her ligger Sam Eyde videregående skole, i tilknytning til idrettsparken med flerbrukshallen Sør Amfi og kunstisbanen. I formiddag hersket det disiplin og orden på parkeringsplassen, men slik er det ikke alltid.

Til tider er det kamp om parkeringsplassene

– En del av dem som bruker idrettsanlegget på kveldstid har problematisert at det er for få plasser til disposisjon, spesielt når det er større arrangementer som f. eks hjemmekamp for Øyestad, sier Tvedt.


Når skøytebanen snart åpner frykter han at problemet vil vokse.

– Da blir det et problem – ikke minst fordi ansatte og elever forutsetter at det er ledige parkeringsplasser. Mange av dem kommer langveisfra og det at de da får denne utfordringen, vil gå på bekostning av opplevd velferd for ansatte og elever.

Kan overta ansvaret

Det er lagt vekt på lys og luft rundt de nye bygningene på Myra. Vel mye luft, synes rektor.

– Her er det absolutt mulig å få til en tettere parkering enn det som er tilfelle i dag. Jeg ønsker mulighet til å parkere flere biler når det er behov – slik at vi enten får fleksibilitet gjennom den parkerings- reguleringsplanen som er eller vi fremmer forslag om å omregulere området til privat parkeringsplass, sier Tvedt.

Det er vegvesenet som er skiltmyndighet på offentlige parkeringsplasser, og de synes ikke det er noe problem hvis skolen vil privatisere parkeringen.

– Hvis han ikke ønsker offentlig trafikkregulering så må vi få en henvendelse om at vi skal oppheve skiltvedtakene. Det er ikke problematisk fordi dette er et privat område, sier overingeniør i vegvesenet, Wenche Klungland.

Stiller som P-vakt

Og rektor Tvedt er ikke redd for å påta seg jobben som parkeringsvakt.

– Det betyr at vi må ha folk som tidvis er ute og sjekker at det P-bestemmelse vi selv har etablert – følges. Og vi må eventuelt inngå et samarbeid med for eksempel Viking som kan taue bort biler som står feilparkert.