Skoleklasser hjelper ørreten

Bekkene på Agder skal få bedre gyteforhold for ørret.
Flere skoleklasser er i gang med et prosjekt der de skal sørge for gode gyteforhold i bekkene rundt omkring på Agder.